Personal Goals Setting (NL) Minderheidsstudenten

Deze interventie bestond uit een online, doelen-stellen programma, bestaande uit drie fases. In fase 1 moesten studenten gedetailleerd hun meest gewenste en hun meest ongewenste toekomstbeeld opschrijven. Tijdens fase 2 werkten ze de gewenste doelen concreet uit. In fase 3 had elke student een tien minuten durende portret fotoshoot en werd de student gevraagd een algemeen persoonlijk statement af te leggen. De foto en het statement werden online gezet om publiekelijk commitment te creëren. De interventie resulteerde in een toename van de gemiddelde academische prestaties en het percentage dat niet uitviel steeg. Deze positieve effecten waren nog sterker voor mannen en voor eerste- en tweedegeneratie niet-westerse allochtonen.

School
HO
Leeftijd
Gemiddeld 18,68 jaar
Duur
2x2,5 uur en 1x10 minuten
Evidentie
Quasi Experimenteel
Locatie
Rotterdam, NL
Website
http://www.palgrave-journals.com/articles/palcomms201514

Schippers, M. C., Scheepers, A. W., & Peterson, J. B. (2015). A scalable goal-setting intervention closes both the gender and ethnic minority achievement gap. Palgrave Communications, 1.

Achtergrond

Verschillende factoren bepalen of een student succesvol de universiteit zal doorlopen. Sommige van deze factoren zijn gerelateerd aan de student zelf (bijvoorbeeld zelfvertrouwen en cognitief vermogen), sommige aan de ouders en sommige aan de school. Veel interventies, met wisselende resultaten, zijn reeds gedaan om deze factoren op een positieve manier te beïnvloeden. Recentelijk hebben enkele studies de effectiviteit van doelen-stellen-programma’s op de academische prestaties onderzocht. Deze studie bouwt hierop voort. Veel jonge studenten denken niet veel over hun toekomst en hun lang termijn doelen na. Bewuste reflectie op ervaringen en een beschrijving en prioritering van doelen kan de motivatie verhogen, energie en drive geven en angst verminderen.

Doelgroep

Dit paper laat zien dat de positieve effecten van doelen-stellen programma’s nog sterker zijn voor mannen en voor eerste- en tweedegeneratie niet-westerse allochtonen. Dit waren juist de groepen die voor de interventie onderpresteerden.

Interventie

Studenten in de interventiegroep waren verplicht om een online, doelen-stellen programma af te ronden. Deze interventie is afgeleid van Morisano et al., 2010. Er zijn echter twee verschillen: het aantal interventiefases en de duur van de fases. Fase 1 en 2 duurden beiden twee uur en vonden plaats op twee opeenvolgende dagen. Fase 3 bestond uit een tien minuten durende fotoshoot. In fase 1 moesten studenten gedetaileerd hun meest gewenste en hun meest ongewenste toekomstbeeld opschrijven. Tijdens fase 2 werkten ze de gewenste doelen uit in detail, maakten een strategie om ze te bereiken en rechtvaardigden deze doelen. In fase 3 (“I WILL”-program) had elke student een tien minuten durende portret fotoshoot en werd de student gevraagd een algemeen persoonlijk statement af te leggen. De foto en het statement werden gepubliceerd op de Facebook pagina en de website van de universiteit. Het I WILL statement was bedoeld om een publiekelijk commitment te creëren in het doelen-stellen proces.

Resultaten

Zoals beschreven in de studie van Schippers et al., 2015 versterkte de interventie de academische prestaties van de studenten en verhoogde de interventie het percentage dat niet uitviel. Alle groepen in de interventie lieten een toename in academische prestaties zien. De toename was het grootste voor mannen van ethnische minderheden, zij behaalden 44% meer ECTS en vielen 54% minder uit. Etnische minderheden en mannen profiteerden dus bovenmaats van de interventie. Dit waren juist de groepen die voor de interventie onderpresteerden. Het verschil tussen mannen en vrouwen en tussen ethnische minderheden en andere groepen werd aanzienlijk kleiner. Na 1 jaar was het geslachtsverschil met 98% gesloten en het etnische verschil met 38% (stijgend naar een sluiting van 93% na het tweede jaar).