Mondelinge leesvaardigheid

Mondelinge leesvaardigheid interventies richten zich op het belang van de gesproken taal en verbale interactie in de klas. Uit deze overzichtsstudie blijkt dat dit soort interventies in het algemeen een positief effect hebben op mondelinge vaardigheden en begrijpend lezen. Alle leerlingen profiteren van dit soort interventies, maar leerlingen met een lage sociaal economische achtergrond meer.

School
PO-VO
Evidentie
Overzichtsstudie
Locatie
Verenigd Koninkrijk
Kosten
Minder dan 80 pond per leerling
Website
https://educationendowmentfoundation.org.uk/resources/teaching-learning-toolkit/oral-language-interventions/

Educational Endowment Foundation (2016). Oral language interventions. Retrieved from EEF website: https://educationendowmentfoundation.org.uk/resources/teaching-learning-toolkit/oral-language-interventions

Achtergrond

Mondelinge leesvaardigheid interventies richten zich op het belang van de gesproken taal en verbale interactie in de klas. Ze zijn gebaseerd op het idee dat het begrijpen van taal en leesvaardigheden profiteren van explicitiete discussies in de klas. Interventies bestaan onder andere uit: 1) Hardop lezen en het bediscussiëren van boeken met jonge kinderen; 2) Expliciet de gesproken woordenschat van kinderen verbreden; en 3) Het gebruik van gestructureerde vragen om het begrijpend lezen te ontwikkelen.

Doelgroep

Kinderen met een lage sociaal economische achtergrond profiteren meer van deze soort interventies.

Interventie

Dit is een overzichtsstudie van de Education Endowment Foundation uit de Teaching & Learning Toolkit. Dit is een toegankelijke database van samenvattingen van onderwijsonderzoek over onderwijs voor 5-16 jarigen. De samenvattingen geven een overzicht van het bestaande onderzoek over het betreffende onderwerp en bekijken de gemiddelde impact, de evidence en de kosten. Daarnaast bieden ze handzame aanwijzingen die in acht genomen moeten worden bij het implementeren van de interventie. Via de onderstaande link zijn onder andere de onderliggende losse interventies te vinden.

Resultaten

In het algemeen resulteren mondelinge leesvaardigheid interventies in een positief effect op mondelinge vaardigheden en begrijpend lezen. Gemiddeld behalen leerlingen een leerwinst van vijf maanden. Alle leerlingen profiteren van dit soort interventies, maar leerlingen met een lage sociaal economische achtergrond meer (tot zes maanden leerwinst).