Mastery Learning

Mastery learning breekt het onderwerp dat een leerling moet bestuderen op in kleinere stukken, met heldere en duidelijke doelen die behaald moeten worden. Uit deze overzichtsstudie blijkt dat dit een effectieve benadering is. Laagpresterende leerlingen profiteren meer van deze leerstrategie dan hoog presterende leerlingen.

School
PO-VO
Evidentie
Overzichtsstudie
Locatie
Verenigd Koninkrijk
Kosten
Minder dan 80 pond per leerling
Website
https://educationendowmentfoundation.org.uk/resources/teaching-learning-toolkit/mastery-learning/

Educational Endowment Foundation (2016). Mastery Learning. Retrieved from EEF website: https://educationendowmentfoundation.org.uk/resources/teaching-learning-toolkit/mastery-learning/

Achtergrond

Mastery learning breekt het onderwerp dat een leerling moet bestuderen op in kleinere stukken, met heldere en duidelijke doelen die behaald moeten worden. Leerlingen werken door elk inhoudsblok in een serie van opeenvolgende stappen. Ze moeten om het volgende blok te bereiken vaak een test afleggen waar ze voor moeten slagen. Zo kunnen leerlingen op hun eigen tempo door de stof gaan. Leraren vermijden onnodige herhaling door het regelmatig toetsen van het niveau van hun leerlingen. Daarnaast kunnen ze persoonlijke begeleiding bieden aan de leerlingen die achterlopen.

Doelgroep

Laagpresterende leerlingen profiteren meer van deze strategie dan hoog presterende leerlingen.

Interventie

Dit is een overzichtsstudie van de Education Endowment Foundation uit de Teaching & Learning Toolkit. Dit is een toegankelijke database van samenvattingen van onderwijsonderzoek over onderwijs voor 5-16 jarigen. De samenvattingen geven een overzicht van het bestaande onderzoek over het betreffende onderwerp en bekijken de gemiddelde impact, de evidence en de kosten. Daarnaast bieden ze handzame aanwijzingen die in acht genomen moeten worden bij het implementeren van de interventie. Via de onderstaande link zijn onder andere de onderliggende losse interventies te vinden.

Resultaten

Gemiddeld is mastery learning een effectieve benadering om te leren en leidt het tot vijf maanden leerwinst. Uit deze samenvatting komt naar voren dat interventies vaak ofwel heel succesvol zijn (tot zes maanden leerwinst), ofwel geen enkel effect hebben. Deze bevinding leidt ertoe dat bij het implementeren van mastery learning goed naar de randvoorwaarden moet worden gekeken. Specifiek lijken de effecten groot te zijn als leerlingen in groepen samenwerken en verantwoordelijk zijn voor het aanmoedigen van elkaars voortgang. Daarnaast moet er een hoge norm zijn voor de testen die toegang geven voor het volgende blok.