Mallable Intelligence

Deze studie onderzoekt een model waarin wordt aangenomen dat leerlingen verschillende ideeën hebben over intelligentie en dat dit effect heeft op de academische prestaties. Sommige leerlingen denken dat intelligentie een vaststaand feit is terwijl andere leerlingen denken dat intelligentie nog vormbaar is. Deze gedachten hebben een effect op de academische prestaties. Leerlingen werd geleerd dat intelligentie vormbaar is en dat het zich kan ontwikkelen over de tijd. De interventie resulteerde in beter gedrag van de leerlingen en in betere schoolprestaties.

School
VO
Leeftijd
12-13 jaar
Duur
8 weken, een sessie van 25 minuten per week.
Evidentie
Randomized controlled trial (RCT)
Locatie
New York, VS
Website
http://www.uky.edu/~eushe2/mrg/BlackwellTrzDweck2007.pdf

Blackwell, L. S., Trzesniewski, K. H., & Dweck, C. S. (2007). Implicit theories of intelligence predict achievement across an adolescent transition: A longitudinal study and an intervention. Child development, 78(1), 246-263.

Achtergrond

De pubertijd is een belangrijke fase in de ontwikkeling van jongeren. Kinderen ondervinden vaak nog relatief weinig problemen in hun kindertijd: ze gedragen zich goed en ze voelen zich goed over zichzelf. In de pubertijd krijgen ze te maken met onzekerheden, neemt het antisociale gedrag toe en daalt vaak de betrokkenheid bij school. Bovendien gaan leerlingen in deze periode naar de middelbare school. Hier worden nieuwe dingen van ze gevraagd. De vraag is welke psychologische mechanismen ervoor zorgen dat sommige leerlingen deze overgang goed vergaat, terwijl anderen met gelijke kwaliteiten hier veel moeite mee hebben. Deze studie onderzoekt een model waarin leerlingen verschillende ideeën hebben over intelligentie. Sommigen denken dat dit een vaststaand feit is terwijl andere leerlingen denken dat intelligentie nog vormbaar is. Deze gedachten hebben een effect op de academische prestaties.

Doelgroep

De interventiegroep bestond uit relatief laag presterende leerlingen. 79% van de leerlingen had recht op een gratis lunch. Dit is een indicator voor een lage sociaal economische status.

Interventie

De interventie bestond uit acht wekelijkse sessies van 25 minuten per keer. Leerlingen in zowel de interventie als in de controlegroep namen deel in gelijksoortig gestructureerde workshops. Deze bestonden uit een introductie in de psychologie van het brein, uit studievaardigheden en uit antistereotype denken. De interventiegroep werd daarbovenop door het lezen van wetenschappelijke artikelen en activiteiten hieromheen zoals discussies, geleerd dat intelligentie vormbaar is en dat het zich kan ontwikkelen over de tijd. Leerlingen in de controlegroep hadden in plaats hiervan lessen over het geheugen.

Resultaten

Allereerst had de interventie een positief effect op het gedrag van de leerlingen in de klas. Bij de interventiegroep werd bij 27% van de leerlingen een positieve verandering waargenomen, terwijl dit in de controle groep slechts 9% was. Daarnaast was er een significant resultaat op de wiskunde cijfers van de leerlingen. Er was een toename van .55 standaarddeviatie GPA vergeleken met de controle groep.