Kleinere klassenomvang

Intuïtief lijkt het vanzelfsprekend dat het verkleinen van het aantal leerlingen in een klas de kwaliteit van lesgeven en het leren verhoogt. Deze overzichtsstudie laat zien dat er pas grote en duidelijke effecten zijn als de klassengrootte is verkleind tot onder de 20 leerlingen. Pas als een klassenverkleining samengaat met een verandering van pedagogische aanpak dan worden er positieve effecten gevonden worden.

School
PO-VO
Evidentie
Overzichtsstudie
Locatie
Verenigd Koninkrijk
Kosten
Hoog
Website
https://educationendowmentfoundation.org.uk/resources/teaching-learning-toolkit/reducing-class-size/

Educational Endowment Foundation (2016). Reducing class size. Retrieved from EEF website: https://educationendowmentfoundation.org.uk/resources/teaching-learning-toolkit/reducing-class-size/

Achtergrond

Deze overzichtsstudie kijkt naar het effect van het verlagen van het aantal leerlingen in een klas.

Doelgroep

Er bestaat bewijs dat er grotere effecten zijn voor laagpresterende kinderen, voor kinderen met een lage sociaal economische achtergrond, en voor jongere kinderen.

Interventie

Dit is een overzichtsstudie van de Education Endowment Foundation uit de Teaching & Learning Toolkit. Dit is een toegankelijke database van samenvattingen van onderwijsonderzoek over onderwijs voor 5-16 jarigen. De samenvattingen geven een overzicht van het bestaande onderzoek over het betreffende onderwerp en bekijken de gemiddelde impact, de evidence en de kosten. Daarnaast bieden ze handzame aanwijzingen die in acht genomen moeten worden bij het implementeren van de interventie. Via de onderstaande link zijn onder andere de onderliggende losse interventies te vinden.

Resultaten

Intuïtief lijkt het vanzelfsprekend dat het verkleinen van het aantal leerlingen in een klas de kwaliteit van lesgeven en leren verhoogt. Het bewijs daarentegen laat pas grote en duidelijke effecten zijn als de klassengrootte is verkleind tot onder de 20 leerlingen. De sleutelkwestie lijkt te zijn dat de verkleining groot genoeg moet zijn om de leraar de mogelijkheid te geven om zijn/haar pedagogische aanpak te veranderen en als resultaat daarvan kinderen ander leergedrag aanleren. Als een klassenverkleining samengaat met een verandering van pedagogische aanpak dan kunnen er positieve effecten gevonden worden.