Intensive College Counseling

Terwijl het aantal inschrijvingen bij universiteiten van lage inkomen studenten stijgt, blijft het achter lopen bij het aantal inschrijvingen van hoge inkomen studenten. Deze interventie bestond uit intensieve loopbaanbegeleiding aan studenten in hun laatste jaar op high school. Adviseurs spraken individueel met studenten om een lijst met goed matchende hoger onderwijsinstellingen te maken waar ze zich zouden kunnen inschrijven en hielpen de studenten met de inschrijvingen en het aanvragen voor financiële ondersteuning. De interventie zorgde er voor dat een substantieel aantal studenten zich inschreef bij een onderwijsinstelling die beter matchte bij het profiel van de student. Dit effect was in het bijzonder sterk voor studenten uit families waar Engels niet de eerste taal is. Tot slot verlaagde het de gemiddelde netto prijs van de instituties waar studenten zich inschreven, en zorgde het zo voor een lagere financiële last voor de studenten.

School
Overgang naar HO
Leeftijd
17-23 jaar
Duur
1 schooljaar
Evidentie
Regression discontinuity design (RD)
Locatie
Massachusetts, VS
Website
http://scholar.harvard.edu/files/joshuagoodman/files/counseling.pdf

Castleman, B., & Goodman, J. (2014). Intensive college counseling and the college enrollment choices of low income students.

Achtergrond

Terwijl het aantal inschrijvingen bij universiteiten van lage inkomen studenten in de afgelopen tien jaar licht steeg (in de Verenigde Staten) blijft deze groep achter lopen bij het aantal inschrijvingen van hoge inkomen studenten. Ondanks de hoge opbrengsten van het voltooien van een universitaire opleiding, blijven er – in het bijzonder voor lage inkomen studenten – financiële belemmeringen en informatiegebreken bestaan die er voor kunnen zorgen dat studenten zich uiteindelijk niet inschrijven of kiezen voor instituties die niet goed matchen met hun vaardigheden en omstandigheden. Deze interventie kijkt naar een intensief coaching programma om dit te verhelpen.

Doelgroep

Het effect van de interventie was in het bijzonder sterk voor studenten uit families waar Engels niet de moedertaal is.

Interventie

De interventie werd uitvoerd door Bottom Line, een non-profit organisatie die intensieve loopbaanbegeleiding geeft aan studenten tijdens hun laatste jaar op high school. De adviseurs van Bottom Line spraken individueel met studenten om een lijst met goed matchende hoger onderwijsinstellingen te maken waar ze zich zouden kunnen inschrijven. Vervolgens hielpen ze de studenten met de inschrijvingen en het aanvragen voor financiële ondersteuning. Een uniek onderdeel van deze manier van begeleiden was dat Bottom Line twintig hogere onderwijsinstellingen had geselecteerd die ze specifiek aanraadde. Voor studenten die zich inschreven bij een van deze instellingen, bleef Bottom Line tot wel zes jaar individuele begeleiding bieden. Bottom Line streefde er dus niet alleen naar om er voor te zorgen dat studenten zich inschreven, maar probeerde ook te beïnvloeden bij welke hogere onderwijsinstellingen de studenten zich inschreven.

Resultaten

Allereerst zorgde de interventie er voor dat een substantieel aantal studenten (72% ten opzichte van 31% in de controle groep) zich inschreef in een door Bottom Line aangerade onderwijsinstelling die beter matchte bij het profiel van de student. Ten tweede was dit effect in het bijzonder sterk voor studenten uit families waar Engels niet de eerste taal is. Tot slot verlaagde het de gemiddelde netto prijs van de instituties waar studenten zich inschreven, en zorgde het zo voor een lagere financiële last voor de studenten.