Intensieve coaching voor minder voortijdig schoolverlaten

In dit paper wordt het effect onderzocht van coaching in het middelbaar beroepsonderwijs op voortijdig schoolverlaten op basis van gegevens van een gerandomiseerd experiment. De auteurs vinden dat één jaar coaching voortijdige schoolverlaten met meer dan 40 procent reduceert. De effectiviteit van coaching is het grootst onder leerlingen met een verhoogde kans op voortijdig schoolverlaten, zoals oudere leerlingen, mannelijke leerlingen en leerlingen met een sociaaleconomische achterstand. Een kosten-batenanalyse suggereert dat bij één jaar coaching de maatschappelijke baten groter zijn dan de kosten.

School
MBO
Leeftijd
16-20 jaar
Duur
Eerste cohort: twee jaar, tweede cohort: drie jaar
Evidentie
Randomized controlled trial (RCT)
Locatie
Nederland
Kosten
€3000 per leerling per jaar
Website
https://www.cpb.nl/publicatie/de-effecten-van-intensieve-coaching-op-voortijdig-schoolverlaten

van der Steeg, M., van Elk, R. & Webbink, D. (2015). Zorgt intensieve coaching voor minder voortijdig schoolverlaten? Empirisch bewijs van een gerandomiseerd experiment. CPB Discussion Paper 224.

Achtergrond

Voortijdig schoolverlaten (vsv) is een ernstig probleem, dat hoge maatschappelijke en persoonlijke kosten met zich meebrengt. Ondanks deze negatieve consequenties is het empirisch bewijs van de effectiviteit van beleid of programma’s die zijn gericht op het terugdringen van voortijdig schoolverlaten, beperkt. In dit paper wordt het effect onderzocht van intensieve coaching op voortijdig schoolverlaten in Nederland.

Doelgroep

De interventie is het meest effectief voor studenten met een hoge ex-ante kans om uit te vallen, zoals studenten die niet langer verplicht zijn onderwijs te volgen, mannelijke studenten, en studenten die niet bij beide ouders wonen.

Interventie

De behandelingsgroep kreeg intensieve coaching in de vorm van één fte coach per klas, terwijl de controlegroep de gebruikelijke begeleiding kreeg. Deze ‘gebruikelijke begeleiding’ bestond hoofdzakelijk uit curatieve maatregelen van een jongerenloket, dat in actie komt als blijkt dat een leerling de school voortijdig heeft verlaten. Het coachingprogramma bestond uit verschillende soorten interventies, zowel preventief als curatief van aard. De volgende preventieve interventies maakten deel uit van het coachingprogramma: i) een of meer intakesessies met alle leerlingen om elkaar te leren kennen, eventuele problemen op het spoor te komen en bepaalde praktische zaken te regelen, ii) in de eerste maand van het onderzoek vond bij alle leerlingen een huisbezoek plaats om ook de ouders of verzorgers te leren kennen en de afstand tussen school en thuis te verkleinen, iii) de coach hielp met de studieplanning en -organisatie, iv) de coach woonde regelmatig lessen bij van de onderzochte klassen om de leerlingen te observeren en hun indien nodig na de les studiebegeleiding te geven, v) de coach bezocht de leerlingen op hun stageadres. In het geval van schoolverzuim nam de coach onmiddelijk contact op met de leerling en/of ouders om na te gaan wat de reden van het verzuim was. Als een leerling op het punt stond om met zijn opleiding te stoppen, probeerde de coach ervoor te zorgen dat de leerling met een andere opleiding begon door een intensief studiekeuzetraject te initiëren.

Resultaten

De auteurs vinden dat een jaar coaching het percentage voortijdig schoolverlaten met 7 procentpunt reduceert, van 17 procentpunt in de controle groep, naar 10 procentpunt in de interventiegroep. Het tweede jaar coaching verlaagde het voortijdig schoolverlaten percentage met nog eens 1 procentpunt naar 16 procentpunt. Een kosten-baten-analyse suggereert dat een jaar coaching waarschijnlijk in een netto maatschappelijke winst resulteert.