Information and College Access

Deze studie kijkt naar de rol die informatie (of een gebrek van informatie) speelt bij de toegang tot het hoger onderwijs. De studie focust zich op studenten van achterstandsscholen. De interventie bestond uit een internetpagina waarop een video van drie minuten stond die ging over de kosten en de baten van studeren. Daarnaast stond er een rekenhulp op de site om de persoonlijke financiële bijdrage te berekenen. Het resulteerde in positieve effecten op de deelname aan het hoger onderwijs.

School
Overgang naar HO
Duur
Eenmalig
Evidentie
Random Controlled Trial (RCT)
Locatie
Canada
Website
http://oreopoulos.faculty.economics.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/03/Information-and-College-Access.pdf

Oreopoulos, P., & Dunn, R. (2013). Information and college access: Evidence from a randomized field experiment. The Scandinavian Journal of Economics, 115(1), 3-26.

Achtergrond

Deze studie kijkt naar de rol die informatie (of een gebrek van informatie) speelt bij de toegang tot het hoger onderwijs. Veel onderzoekers en beleidsmakers gaan ervan uit dat alle studenten dezelfde informatie tot hun beschikking hebben. Studenten ontvangen informatie echter van veel verschillende mensen en in verschillende vormen. Dat informatie beschikbaar is op bijvoorbeeld het internet, betekent niet dat iedereen die informatie ook ziet en kan begrijpen wat het betekent. Zo zijn veel studenten bijvoorbeeld niet goed op de hoogte van de kosten en baten van studeren. Deze studie verkent de effecten van het aansporen van studenten om online te gaan en informatie te ontvangen over financiële hulp en baten van studeren.

Doelgroep

Deze interventie focust zich op studenten van achterstandsscholen.

Interventie

De interventie bestond uit een internetpagina waarop een video van drie minuten stond die ging over de kosten en de baten van studeren. Daarnaast stond er een rekenhulp op de site om de persoonlijke financiële bijdrage te berekenen.

Resultaten

Deze interventie leidde bij studenten die onzeker waren over hun academische toekomst tot (i) 24,1 procentpunt afname in het geloof dat kosten een barriere zijn om hoger onderwijs te volgen (37,6 ten opzichte van 61,7% in de controlegroep), ii) 15 procentpunt toename in het streven om hbo te volgen (23 ten opzichte van 8% in de controlegroep), en iii) 23 procentpunt toename in het streven om een universitaire opleiding te volgen (65 ten opzichte van 42% in de controlegroep).