Information about School Choice

Deze studie test of het makkelijker aanbieden van informatie die eenvoudiger te analyseren is, resulteert in betere schoolkeuzes van families met een lage sociaal economische achtergrond. Door het direct aanbieden van een infosheet van 1A4 kiezen ouders significant vaker voor beter presterende scholen. De impact van informatie was het grootste voor families die in de buurt woonden van goed presterende scholen.

School
Overgang naar PO
Duur
Eenmalig
Evidentie
Randomized Controlled Trial (RCT)
Locatie
North Carolina, VS
Website
http://qje.oxfordjournals.org/content/123/4/1373.abstract

Hastings, J. S., & Weinstein, J. M. (2007). Information, school choice, and academic achievement: Evidence from two experiments (No. w13623). National Bureau of Economic Research.

Achtergrond

Families met een lage sociaal economische achtergrond hechten minder waarde aan de academische prestaties van een school bij het kiezen van een school. Dit zou kunnen omdat ze lagere opbrengsten verwachten van hun kinderen. Een andere mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat ze juist wel willen beslissen op basis van de academische prestaties van een school, maar dat het voor hun lastiger en kostbaarder is om dit uit te zoeken. Als dit het geval is, kan overheidsbeleid dat zich richt op het makkelijker aanbieden van informatie die eenvoudiger te analyseren is, resulteren in betere keuzes van families met een lage sociaal economische achtergrond. Deze studie test of dit het geval is.

Doelgroep

Deze studie richt zich specifiek op families met een lage sociaal economische achtergrond.

Interventie

De interventie bestond uit het aanbieden van simpele overzichten van de prestaties van scholen. Op één A4 werden de scholen gerangschikt op academische prestaties en het bevatte enkel de informatie van de scholen die relevant zijn voor het betreffende kind (bijvoorbeeld door rekening te houden met de reisafstand). De controlegroep ontving geen directe informatie, behalve scholen die onder de No Child Left Behind Act (NCLB) vielen. Dit zijn laagpresterende scholen. Leerlingen op deze scholen hebben het recht om naar betere scholen over te stappen en krijgen hiervoor informatie toegereikt. Deze informatie bestaat uit drie pagina’s waarin alle scholen van het district staan, met testscores en gesorteerd op alfabetische volgorde. Er zijn dus vier groepen in dit experiment: i) interventiegroep niet-NCLB (1A4), ii) interventiegroep NLCB (NCLB-act (3A4) + interventie (1A4)), iii) controle groep niet-NLCB (geen directe informatie), iv) controle groep NLCB (NCLB-act 3A4). Voor alle groepen is het mogelijk om zelfstandig informatie op te zoeken in een online bundel bestaande uit meer dan 100 pagina’s.

Resultaten

Bij de niet-NCLB groep, waar de controle groep geen directe informatie ontving, had de interventie een significante impact op de keuzes. Het ontvangen van informatie over de prestaties van de scholen deed de het percentage van de ouders dat een betere school koos, stijgen met 7 procentpunt (38% ten opzichte van 31% in de controle groep). De impact van informatie was het grootste voor families die in de buurt woonden van goed presterende scholen. In de niet-NCLB groep reageerden ouders dus op de informatie door alternatieve scholen met significant betere academische prestaties te kiezen. Voor de wel-NCLB bleek de op kortere, eenvoudigere informatie geen effect te hebben. Dit wekt de suggestie dat het aanbieden van goede duidelijke statistieken goed getimed voor het moment van kiezen het meeste effect heeft en dat de exacte vorm weinig verschil maakt.