Freshman Year Financial Aid Nudges

Deze studie kijkt naar een simpele interventie waarin hulp wordt aangeboden bij het verlengen van financiële steun. De interventie bestond uit tekstberichten die herinnerden aan belangrijke momenten van het aanvraagproces en uit assistentie bij het complexe aanvraagproces. De interventie had een grote en positieve impact op het aantal studenten dat ingeschreven stond bij een community college. Voor de studenten die geen financiële bijdrage van hun ouders kregen, bleek de hulp van essentiële waarde voor het voorkomen van uitval.

School
HO
Duur
7 maanden
Evidentie
Randomized Contolled Trial (RCT)
Locatie
VS
Kosten
$5 per student
Website
http://curry.virginia.edu/uploads/resourceLibrary/29_Freshman_Year_Financial_Aid_Nudges.pdf

Castleman, B. L., & Page, L. C. (2016). Freshman year financial aid nudges: An experiment to increase FAFSA renewal and college persistence. Journal of Human Resources, 51(2), 389-415.

Achtergrond

Het verbeteren van de betaalbaarheid van studeren is al jaren een beleidsprioriteit in Amerika en uitvoering hiervan geschiedt vooral in de vorm van het aanbieden van financiële steun aan lage inkomensstudenten (Free Application for Federal Student Aid (FAFSA)). Een ander soort van beleidsinitiatieven richt zich meer recentelijk, niet op het aanbieden van de steun, maar op het assisteren van families bij het toegang krijgen tot deze financiële steun. Vaak krijgen studenten bij hun eerste aanvraag assistentie, maar de FAFSA moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden om de financiële ondersteuning te behouden. Dit paper kijkt naar een simpele interventie om het percentage dat de FAFSA opnieuw aanvraagt te laten stijgen en daarbij de financiële barrière die sommige studenten ervaren te verhelpen.

Doelgroep

De effecten van de interventie zijn het grootst voor studenten die geen financiële bijdrage van hun ouders kregen.

Interventie

De interventie bestaat uit een serie van 12 tekstberichten van uAspire. uAspire is een non-profit organisatie die studenten helpt door financiële advisering aan te bieden. De tekstberichten herinnerden aan belangrijke stappen in het proces om de FAFSA opnieuw aan te vragen. De tekstberichten (i) gaven studenten informatie over middelen die beschikbaar waren bij hun eigen hoger onderwijs instelling en waar ze hulp konden vinden bij het aanvragen van financiële steun ii) herinnerden studenten aan belangrijke deadlines en vereisten, en iii) boden studenten assistentie van uAspire aan bij belangrijke stappen in het aanvraagproces. Na het eerste introductiebericht, werden elke twee weken berichten gestuurd.

Resultaten

De interventie had een grote en positieve impact op het aantal studenten dat ingeschreven stond op een community college (19 procentpunt meer dan de controle groep (83% ten opzichte van 64% in de controle groep). In tegenstelling had het geen effect op studenten die ingeschreven waren op vierjarig instituties. Mogelijke oorzaak hiervan is dat het percentage dat ingeschreven stond al hoger lag (87%). Dit vindt volgens de auteurs zijn oorsprong in institutionele verschillen en verschillen in studentensamenstelling tussen community colleges en vierjarige opleidingen. Meer dan 71% van de community college eerstejaars kreeg bijvoorbeeld geen financiële bijdrage van familie vergeleken met 56% van de de starters op een vierjarige opleiding. Voor de studenten die geen financiële bijdrage van ouders kregen, bleek de hulp bij het aanvragen van FAFSA van essentiële waarde voor het voorkomen van uitval.