Expanding College Opportunities Project Comprehensive (ECO-C) Intervention

De overgrote meerderheid van hoog-presterende studenten uit lage inkomen families schrijft zich niet in bij opleidingen die het meest geschikt zijn voor hun niveau. Deze studie test of informatie toereiken via een kostenefficiënte manier een positief effect kan hebben hierop. De interventie zorgde er voor dat studenten zich meer aanmeldden en dat het meer waarschijnlijk was dat ze zich op zijn minst bij vijf opleidingen aanmeldden. Studenten uit de interventiegroep werden vaker toegelaten en de opleidingen waar ze toegelaten werden, waren kwalitatief beter.

School
Overgang naar HO
Leeftijd
17-18 jaar
Duur
Eenmalig toezenden van informatie
Evidentie
Randomized Controlled Trial (RCT)
Locatie
VS
Kosten
$6 per student
Website
http://www.jkcf.org/assets/1/7/Hoxby_and_Turner_Expanding_College_Opps_for_HALI_students_2013.pdf

Hoxby, C., & Turner, S. (2013). Expanding college opportunities for high-achieving, low income students. Stanford Institute for Economic Policy Research Discussion Paper, (12-014).

Achtergrond

De overgrote meerderheid van hoog-presterende studenten uit lage inkomen families schrijven zich niet in bij opleidingen die het meest geschikt zijn voor hun niveau. Hiervoor worden twee verklaringen aangedragen. Ten eerste kunnen deze studenten weliswaar goed geïnformeerd zijn over bijvoorbeeld de netto kosten van studeren en de afstudeerkansen van een bepaalde studie, maar omdat ze van middelbare scholen en uit omgevingen komen waar studenten met hun capaciteiten zeldzaam zijn, er voor kiezen om onderwijs te volgen dat aansluit bij hun persoonlijke voorkeuren en de relaties die ze ontwikkeld hebben. Ten tweede kan het zijn dat deze studenten slecht geïnformeerd zijn over opleidingsmogelijkheden en afgeschrikt worden door kleine kosten, zoals het papierwerk dat ingevuld moet worden om vrijstellingen te krijgen voor collegegeld. Deze studie focust zich op de tweede verklaring en test of informatie toereiken via een kostenefficiënte manier positief werkt.

Doelgroep

De interventie was gericht op hoog-presterende studenten uit lage inkomen families.

Interventie

De studie bestond uit drie delen. Het eerste deel gaf studenten informatie over het studiekeuzeproces. Studenten kregen informatie over opleidingen die voor hen geschikt waren, informatie over de studie en het slagingspercentage, maar ook andere informatie over bijvoorbeeld huisvesting en buitenschoolse activiteiten. Daarnaast werden tools uitgelegd die konden helpen bij het maken van een studiekeuze. Het tweede deel gaf studenten informatie over de nettokosten van studeren. Tot slot kregen studenten een vrijstelling voor inschrijvingskosten waardoor ze zich bij 171 geselecteerde opleidingen konden aanmelden.

Resultaten

De interventie zorgde er voor dat studenten zich 19% meer aanmeldden en dat het 27% meer waarschijnlijk was dat ze zich op zijn minst bij vijf opleidingen aanmeldden. Studenten uit de interventiegroep werden 12% vaker toegelaten en de opleidingen waar ze toegelaten werden, waren ook nog kwalitatief beter. Studenten schreven zich in bij opleidingen die sterke academische resultaten behaalden en hogere slagingspercentages kenden.