Effect of Class Size on Achievement

Klassenomvang beïnvloedt de leerprestaties. Hoe kleiner de klas, hoe beter de leerprestaties. Dit blijkt uit een grote hoeveelheid literatuur naar klassenomvang op de basisschool. In dit onderzoek wordt naar het effect van kleiner klassen in het voortgezet onderwijs gekeken in Noorwegen. Deze studie vindt een positief effect voor immigrantenscholieren.

School
PO
Evidentie
Regression discontinuity design (RD)
Locatie
Noorwegen
Website
http://dare.uva.nl/document/2/63425

Leuven, E., Oosterbeek, H., & Rønning, M. (2008). Quasi‐experimental estimates of the effect of class size on achievement in Norway. The Scandinavian Journal of Economics, 110(4), 663-693.

Achtergrond

Klassenomvang beïnvloedt de leerprestaties. Hoe kleiner de klas, hoe beter de leerprestaties. Dit blijkt uit een grote hoeveelheid literatuur naar klassenomvang op de basisschool. In dit onderzoek wordt naar het effect van kleiner klassen in het voortgezet onderwijs gekeken in Noorwegen.

Doelgroep

Deze studie vindt effect voor immigrantenscholieren.

Interventie

De studie kijkt naar het effect van klassengrootte. De auteurs maken hierbij gebruik van de Noorse nationale regel die stelt dat klassen niet groter mogen zijn dan 30 leerlingen. Klassen van net boven de 30 worden gesplitst en de klassenomvang daalt zodoende drastisch. Hierdoor kunnen ze een regression discontinuity design toepassen om de effecten van klassengrootte te berekenen. Daarnaast worden nog enkele andere methoden gebruikt.

Resultaten

Veel methoden gaven geen effect, maar er werd via een van de methoden gevonden dat immigrantenscholieren 0,12 standaarddeviatie beter in taal en 0,54 standaarddeviatie beter in rekenen presteerden in een klas van zeven leerlingen minder. Ook scholieren die les kregen van een zwakke docent, hadden baat bij kleine klassen. Hun taalprestaties stegen met 0,15 standaarddeviatie hun rekenprestaties veranderden niet. De klassenverkleining had geen effect op de gemiddelde leerprestaties van de klas. Als mogelijke verklaring geven de auteurs dat ouders bij kleinere klassen minder thuis gaan helpen (omdat hun scholieren toch wel goed les krijgen op school in die kleine klas). Een andere mogelijke verklaring die zij opperen, is dat docenten hun manier van lesgeven niet op een effectieve manier aanpassen aan de (kleinere) omvang van de klassen.