Class Size, Teacher Hours and Educational Attainment

Deze studie kijkt naar het effect van klassengrootte op het aantal onderwijsjaren dat een leerling heeft gevolgd op 22-29 jarige leeftijd. Als een klas verkleind wordt, resulteert dit voor de leerlingen gemiddeld in een toename van het aantal onderwijsjaren dat gevolgd wordt in de toekomst. Kinderen uit economische of sociale achterstandssituaties profiteren meer dan gemiddeld van de klassenverkleining.

School
VO
Leeftijd
6-12 jaar
Evidentie
Regression discontinuity design (RD)
Locatie
Denemarken
Website
http://curis.ku.dk/ws/files/23321756/2003-15.pdf

Browning, M., & Heinesen, E. (2007). Class size, teacher hours and educational attainment. The Scandinavian Journal of Economics, 109(2), 415-438.

Achtergrond

Deze studie kijkt naar het effect van klassengrootte op het aantal onderwijsjaren dat een leerling heeft gevolgd op 22-29 jarige leeftijd (er wordt gebruik gemaakt van cohorten, dus sommige cohorten zijn al langer gevolgd). Deze studie verschilt hiermee van andere studies die vaak naar het effect van klassengrootte op testscores kijkt. Daarbij wordt naast klassengrootte ook het effect van het aantal leerlingen per uur dat de leraar lesgeeft onderzocht. Dit kan belangrijk zijn omdat grotere klassen vaak ook extra uren les krijgen. Deze compensatie kan in de vorm zijn van meer lessen in de week, een extra leraar in sommige lessen, of beide.

Doelgroep

Kinderen uit economische of sociale achterstandssituaties profiteren meer dan gemiddeld van de klassenverkleining.

Interventie

De studie kijkt naar het effect van klassengrootte en naar het effect van het aantal studenten per lesuur. De auteurs maken hierbij gebruik van de Deense nationale regel die stelt dat klassen niet groter mogen zijn dan 28 leerlingen. Op gemeentelijk niveau kunnen er vervolgens aanvullende regels gelden. In hun onderzoek gebruiken ze een berekend maximum van 24 leerlingen per klas. Hierdoor kunnen ze een regression discontinuity design toepassen om de effecten te berekenen.

Resultaten

Als de klas met één leerling verminderd wordt (dit is gelijk aan een afname van de klassengrootte van 5%) resulteert dit in een toename van het aantal onderwijsjaren van 0.07 jaar. Het geschatte effect van een 5% afname in het aantal leerlingen per leraar uur (een afname van 0.028 leerling per wekelijks leraar uur), is een toename van 0.14 onderwijsjaren. Kinderen uit economische of sociale achterstandssituaties profiteren zelfs meer dan gemiddeld van de klassenverkleining.