Becoming a Man

Thema: Extra's

In deze studie wordt een samenspel van twee interventies onderzocht. Het niet-academische component maakt gebruik van principes uit de cognitieve gedragstherapie om de sociale vaardigheden van jongeren te verbeteren. Het academische component bestaat uit intensieve studiebegeleiding bij wiskunde. De totale interventie verbeterde de wiskunde prestaties enorm. Daarnaast werden ook effecten op het behalen van andere vakken gevonden.

School
VO
Leeftijd
14-16 jaar
Duur
1 studiejaar
Evidentie
Randomized Controlled Trial (RCT)
Locatie
Chicago, VS
Kosten
$4.400 per student
Website
http://static1.squarespace.com/static/543fe0e3e4b0f38ea7930575/t/544a7712e4b0ff95316c2287/1414166290135/Crime+Lab+pilot+study+paper_Match+Tutors+Chicago.pdf

Cook, P. J., Dodge, K., Farkas, G., Fryer Jr, R. G., Guryan, J., Ludwig, J., … & Steinberg, L. (2014). The (surprising) efficacy of academic and behavioral intervention with disadvantaged youth: Results from a randomized experiment in chicago (No. w19862). National Bureau of Economic Research.

Achtergrond

Er is een groeiende zorg dat het verbeteren van academische vaardigheden bij achterstandsjongeren te moeilijk is en te kostbaar is. In plaats daarvan zouden beleidsmakers zich moeten focussen op praktijk onderwijs voor tieners of op voorschoolse educatie. De auteurs van dit artikel vinden deze conclusie te voorbarig, omdat slechts weinig interventie zich hebben gefocust op een mogelijke fundamentele barrière van school succes: een mismatch tussen wat de school aanbiedt en wat achterstandsjongeren, die zowel achterblijven op academische vaardigheden als op niet-academische, nodig hebben. Deze studie maakt onder andere gebruik van principes uit de cognitieve gedragstherapie en intensieve studiebegeleiding.

Doelgroep

De interventie is uitgevoerd op een school in Chicago voor 95% bestaande uit Afrikaans Amerikanen en 99% van de studenten had recht op een gratis lunch. Dit is een indicator voor een lage sociaal economische achtergrond.

Interventie

De studie bestudeert twee verschillende interventies. De niet-academische interventie heet ‘Becoming a Man’ (BAM). Dit omvatte een programma dat sociaal cognitieve vaardigheden trainingen aanbood dat de principes van cognitieve gedragstherapie volgde. De jongeren hadden de kans om deel te nemen aan 27 sessies van een uur die een keer per week plaatsvonden in kleine groepen (niet meer dan 15). De lessen die ze hier kregen bestonden uit verschillende elementen. Sommige onderdelen richtte zich op karaktervorming. Andere onderdelen focuste zich specifiek op sociale en sociaal conitieve vaardigheden zoals het bedenken van nieuwe oplossingen voor problemen, het leren van nieuwe manieren van goed gedrag, het inleven in anderen, vooruit denken en consequenties evalueren die in de toekomst liggen. Het programma omvatte ook standaard elementen van de cognitieve gedragstherapie door bijvoorbeeld jongeren bewust te maken van hun eigen gedachten en hoe deze gedachten hun gedrag beïnvloedde. De academische interventie bestond uit elke dag een uur studiebegeleiding. Elke studiebegeleider werkte met twee studenten en de focus lag op wiskunde.

Resultaten

Studenten uit de interventie groep verbeterden zich enorm op hun wiskunde scores. Op gestandaardiseerde wiskunde testen scoorden de interventiegroep significant hoger dan de controle groep (0,48 standaard deviatie hoger). Dit komt overeen met een verkleining van het verschil tussen Afrikaans Amerikaanse en blanke studenten van ongeveer 60%. Op de wiskunde GPA (Grade Point Average) scoorde de interventiegroep 0,58 punt hoger dan de controle groep (1,82 ten opzichte van 1,24 in de controlegrope (op een vier-puntsschaal). Op leesscores werd geen significant effect gevonden. Er blijkt wel een effect te zijn op het aantal vakken dat een student niet haalt gedurende het jaar. In de interventiegroep is het gemiddelde met 2 gedaald (1,5 vakken ten opzichte van 3,5 in de controle groep).