A Social Psychological Intervention

Deze interventie test of self-affirmation (zelfbevestiging) de negatieve stereotypering die minderheidsstudenten over zichzelf hebben, kan beïnvloeden en zelfs kan verhelpen. Studenten in de behandelingsgroep hadden vijftien minuten de tijd om de waarde(n) die zij het belangrijkste vonden op te schrijven en om vervolgens in een korte tekst te onderbouwen waarom deze waarde(n) zo belangrijk voor hen waren. De studenten in de behandelingsgroep scoorden hogere cijfers. De effecten waren het grootste voor Afrikaans-Amerikaanse studenten. De interventie verbeterde de cijfers van Afrikaans-Amerikaanse studenten significant en verminderde het racial achievement gap met 40%.

School
VO
Leeftijd
12-14 jaar
Duur
15 minuten
Evidentie
Randomized controlled trial (RCT)
Locatie
VS (Noord-oosten)
Website
Randomized controlled trial (RCT)

Cohen, G. L., Garcia, J., Apfel, N., & Master, A. (2006). Reducing the racial achievement gap: A social-psychological intervention. science, 313(5791), 1307-1310.

Achtergrond

Deze interventie test of self-affirmation (zelfbevestiging) de negatieve stereotypering die minderheidsstudenten over zichzelf hebben, kan beïnvloeden en zelfs kan verhelpen. De assumptie is dat deze negatieve zelf-stereotypering de academische prestaties van studenten beïnvloedt. Self-affirmation is een theorie uit de psychologie die gebruikt wordt om een negatief zelfbeeld te verhelpen. Door de eigen waarden te promoten, kan het zelfbeeld verbeterd worden.

Doelgroep

De effecten van deze interventie waren het grootste voor Afrikaans-Amerikaanse studenten en de interventie verkleinde het racial achievement gapmet 40%.

Interventie

Studenten in de behandelingsgroep en de controlegroep kregen allemaal een lijst met waarden te zien. De studenten in de behandelingsgroep hadden vijftien minuten de tijd om de waarde(n) die zij het belangrijkste vonden op te schrijven en om vervolgens in een korte tekst te onderbouwen waarom deze waarde(n) zo belangrijk voor hen waren. De studenten in de controlegroep moesten juist de waarde(n) kiezen die ze het minst belangrijk vonden en hierover een korte essay schrijven.

Resultaten

De studenten in de behandelingsgroep scoorden 0,3 GPA punt hoger dan de controle groep (op een vier puntsschaal). De effecten waren het grootste voor Afrikaans-Amerikaanse studenten. De interventie verbeterde de cijfers van Afrikaans-Amerikaanse studenten significant en verminderde het racial achievement gap met 40%. Voor Europees-Amerikanen waren de effecten klein en insignificant. De interventie resulteerde in positieve effecten voor 70% van de Afrikaans Amerikanen waarbij het geen verschil maakte of de student voorheen getypeerd werd als een lage of hoge presteerder.