Een brief van de gemeenteraad over gelijke kansen en een vraag tijdens de raadsvergadering over een onderwijsambassadeur vormden de aanleiding, want: wat doet Bergen op Zoom aan gelijke kansen en hoe kan een onderwijsambassadeur daaraan bijdragen?

Geschreven door
Merel Ek
Op mei 28, 2018

Een gesprek met wethouder Yvonne Kammeier en Jeanet Pijfers bracht de bal aan het rollen. Jürgen Stoop is senior beleidsadviseur Onderwijs bij de gemeente Bergen op Zoom. “Een stagiair vond een mooi voorbeeldproject in het Belgische Oostende: Ouders zonder grenzen. Hierbij vormen vrijwillige ambassadeurs de link en tolk tussen ouders met een niet-Westerse achtergrond en docenten.”

Aan de slag
Wat wordt er verwacht van basisschoolkinderen? Hoe kunnen ouders hun kinderen helpen tijdens de schoolcarrière en bij het maken van een keuze voor een middelbare school? En wat is bijvoorbeeld de rol van Jeugdzorg? “Niet voor elke ouder zijn de antwoorden op deze vragen vanzelfsprekend. Bergen op Zoom telt zeven VVE-scholen met een groot aantal kinderen met een niet-Westerse achtergrond. Zeven basisscholen doen mee. Vrijwillige ouders volgen een aantal sessies over school en maatschappij. Zij leggen dit vervolgens in hun eigen taal uit aan de ouders. Zo nodig vragen wij hen ook om te tolken tijdens oudergesprekken. Daarnaast promoten de ambassadeurs mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren. Ons doel is de drempel van de school te verlagen, in gesprek te komen met de ouders en bijvoorbeeld extra begeleidingsmogelijkheden onder de aandacht te brengen.”

Ambitie
Bergen op Zoom staat nog aan de start van het project. “We willen het borgen binnen de scholen. Dat is ons voorbeeld in Oostende ook gelukt. Daar zie je dat het een continu proces is aangezien er steeds nieuwe ambassadeurs en onderwerpen bijkomen. We hopen het op termijn dus een permanente plek op de begroting te geven.”

Meer weten? Neem dan contact op:

Gemeente Bergen op Zoom
Jürgen Stoop, Sr. Beleidsadviseur Onderwijs
E: j.w.p.stoop@bergenopzoom.nl
T: 06 5128 4673