“De ruim driehonderd leerlingen van het Anna Next VMBO in Nieuwegein hebben allemaal een verhaal”, zegt teamleider Onderbouw Anke Hylkema. “Bovendien ontbreekt het vaak aan voldoende begeleiding van thuis, aan geld voor bijles en kunnen ouders niet helpen met huiswerk omdat ze zelf laagopgeleid zijn. Alle kinderen hebben het recht om het beste uit zichzelf te halen. Daarom werken wij aan persoonlijk en flexibel onderwijs dat goed aansluit op het mbo of de havo.”

Geschreven door
Merel Ek
Op juni 5, 2018

Aan de slag

Anna Next VMBO gaat aan de slag met een nieuw onderwijsconcept. “Zo kiezen onze leerlingen komend schooljaar al aan het eind van het eerste jaar een praktijkrichting. Het niveau bepalen we later. Voordeel is dat leerlingen gemotiveerd blijven omdat ze les krijgen in vakken die ze echt interesseren.” Ook is de school bezig met pilots in het eerlijker verdelen van de lesuren in de boven- en onderbouw. Daarbij is extra aandacht voor hoe lessen op elkaar aansluiten. Docenten volgen scholing om de veranderingen in aanpak en begeleiding mogelijk te maken. Tenslotte werkt de school aan het versoepelen van de overstap naar het mbo. “Daarom starten we deze zomer met overstapcoaches. Zij bespreken de studie- en schoolkeuze met de leerlingen en blijven hen de eerste maanden volgen en ondersteunen. Zo houden jongeren een vertrouwd gezicht in de massa van het mbo.”

Ambitie

Alle vernieuwingen worden gemonitord. In april 2018 start onderwijsadviesbureau Syntrans met een nulmeting. “We willen weten hoe leerlingen zich voelen op school. Zijn ze gemotiveerd? Die vragenlijst herhalen we jaarlijks. Daarnaast bekijken we het effect van de overstapcoaches. We hopen alle veranderingen succesvol door te voeren, en dat het mogelijk wordt om niet alleen op verschillende niveaus eindexamen te doen, maar daarin ook diploma’s te krijgen. Want dat verbetert de doorstroomkansen van leerlingen.”

Meer weten? Neem contact op:

Anna Next VMBO

Anke Hylkema, teamleider Onderbouw

E: a.hylkema@annavanrijn.nl