Ruim 2 miljoen volwassenen in Nederland hebben grote moeite om informatie van de overheid, maatschappelijke organisaties en werkgevers te begrijpen. Lage taalvaardigheid zet deze mensen onnodig op achterstand, leidt tot hoge kosten en gemiste kansen voor tal van anderen. Gelukkig is hier iets aan te doen!

Geschreven door
Wouter
Op augustus 9, 2017
Taalbevordering

Doe Meer met Taal’ is de titel van de landelijke dag die Tel mee met Taal, een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS, op maandag 20 november 2017 organiseert in Theater de Meervaart in Amsterdam. Tel mee met Taal doet dit samen met onder andere het UWV, de Leerwerkloketten, Stichting Lezen & Schrijven, Stichting Lezen, Pharos, de Alliantie Alles is Gezondheid en de Gelijke Kansen Alliantie.

Met interactieve presentaties, workshops en gesprekken met de doelgroep ontdek je dat ook jij meer kunt doen met taal. Zo help je laagtaalvaardige mensen en tegelijkertijd je eigen organisatie. De bewindspersonen van de betrokken ministeries hopen daarom op je aanwezigheid.  Zet daarom  de volgende data in je agenda:

maandag 20 november 2017

10.00 uur – 16.00 uur

Theater De Meervaart, Amsterdam

Dit congres is een initiatief van Tel mee met Taal, een actieprogramma van de ministeries van OCW, SZW en VWS. Wij helpen gemeenten, bibliotheken, werkgevers en maatschappelijke organisaties om samen laaggeletterdheid te voorkomen en bestrijden.

www.telmeemettaal.nl

Meer uit het thema taalbevordering