Een manifest voor gelijke kansen!

Tilburg is in beweging. Het Tilburgse basisonderwijs blijft daarbij gelukkig niet achter, sterker; het loopt landelijk gezien voorop. De basisscholen van Tilburg zijn onderverdeeld in acht verschillende schoolbesturen en deze werken samen in de onderwijscoöperatie T-Primair.  Samen presenteerden zij het vooruitstrevende Tilburgs Onderwijsmanifest: geen enkele gemeente in Nederland kent een collectieve toekomstvisie zoals hier is uitgesproken!

Geschreven door
Wouter
Op oktober 6, 2017
Overig

Achtergrond

Tilburg kent grote verschillen, tussen arm en rijk, hoog- en laagopgeleid en etniciteit. ‘’Dit soort verschillen mogen niet bepalend zijn voor het toekomstperspectief van kinderen’’, stelt Pieter Jansen, directeur van T-Primair.  Daarom zijn de acht basisschoolbesturen de afgelopen jaren bezig geweest met het ontwikkelen van een geschikte aanpak om de gevolgen van deze sociaal-maatschappelijke verschillen terug te dringen. In Tilburg moeten kinderen kansen krijgen op basis van hun talenten!

Het manifest is een uitkomst van een al eerder gelegd fundament. Doordat de schoolbesturen al langer samenwerken, stonden de neuzen al dezelfde kant op volgens Marius Liebregts, voorzitter namens de acht besturen. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur groeide het besef dat deze ontwikkeling nog niet klaar was; ook het nieuwe college zou de ingeslagen weg moeten volgen. Het verbeteren van de kansen voor kinderen om hun talenten te ontwikkelen, is een ‘weg van de lange adem, die de houdbaarheid van een college overstijgt’ omschrijft Liebregts.

 

Kind voorop

Met dit manifest laat T-Primair aan de gemeente, partners én zichzelf zien wat de aanpak inhoudt, wat het voor de stad betekent en wat ze van elkaar kunnen verwachten. Door het gehele proces heen zal de talentontwikkeling van kinderen op de eerste plaats terecht komen.

T-Primair ziet de school niet als louter een plek voor onderwijs, het moet een veilige thuishaven voor kinderen en ouders zijn. Dit streven borduurt voort op het idee dat gelijke kansen niet alleen bereikt kunnen worden via een onderwijsaanpak. Daarom worden ouders, maar ook maatschappelijk werkers en zorg- en welzijnsinstanties betrokken. Pieter Jansen: ‘Iedereen die meedoet aan de beweging die aan het ontstaan is, kijkt steeds meer over de belangen van hun eigen organisatie heen. Het kind staat echt voorop.’

 

Denken in wijken

Marius Liebregts benadrukt dat Tilburg een complexe stad is, waarbij het dus essentieel is om in te zoomen op de verschillende wijken. Op basis van onder andere populatiescans, afkomst en opleidingsniveau van ouders, werkeloosheid- en armoedecijfers, aantal verenigingen wordt vervolgens per wijk een integraal locatieplan opgesteld, hierbij moet ook worden gedacht aan zomerscholen, naschoolse opvang en andere activiteiten.

Zo hebben kinderen in de wijken Noord en Stokhasselt, waar minder kinderen lid zijn van een vereniging, de mogelijkheid gehad om bijvoorbeeld gratis mee te lopen met het grootste hardloopevenement van Tilburg of lid te worden van een wijkorkest. Heel belangrijk voor de ontwikkeling en participatie van de jeugd dat ook zij tot dit soort activiteiten toegang hebben,

 

Toekomst

Beide heren zijn zeer positief over de gehele gang van zaken en hopen dat andere schoolbesturen en gemeentes ook op deze manier de kansen van alle kinderen vergroten. Hoe begin je daaraan? Marius: ‘in ieder geval moeten alle schoolbesturen in een coöperatie samenkomen, zodat alle neuzen dezelfde kant op komen te staan. Moeilijke discussies moeten hierbij niet worden vermeden.’’ Terwijl Pieter aanvult dat ze openstaan om hun visie en werkwijze aan iedereen toe te lichten die er interesse voor heeft.

Dankzij het Onderwijsmanifest worden de kansen voor alle Tilburgse talenten groter. Deze ontwikkelingen zullen de komende jaren in Tilburg, maar ook in andere steden als het aan de heren ligt, worden voortgezet.

 


Wilt u meer weten over dit manifest? Neem contact op met de regiocoördinator Jeanet Pijfers via a.a.j.pijfers@minocw.nl


Meer uit het thema overig