Zelfbewustzijn, zelfmanagement, sociaal bewustzijn, relatievaardigheden en het maken van verantwoordelijke keuzes. Als je deze vaardigheden in huis hebt, kun je de stap naar volwassenheid maken. Dit bepleit Casel op basis van onderzoek van de World Health Organisation in ontwikkelingslanden. Maar helaas krijgt niet ieder kind deze vaardigheden vanuit huis mee. Reden voor de gemeente Leiden, Hogeschool Leiden en een aantal regionale basisscholen om deze ongelijkheid aan te pakken.

Geschreven door
Merel Ek
Op augustus 1, 2018

Aan de slag

“Levensvaardigheden draaien om goed burgerschap en sociaal-emotionele vaardigheden”, vertelt Carolien Gravesteijn, lector Ouderschap en Ouderbegeleiding bij Hogeschool Leiden. “Wanneer kinderen hierover beschikken, weten we dat ze beter in hun vel zitten, gemakkelijker leren en met meer plezier naar school gaan. We weten welke vaardigheden belangrijk zijn en we weten ook hoe we die over kunnen brengen op kinderen en ouders. De vraag is nu hoe we samen met scholen een aanbod kunnen vormgeven dat voor iedereen goed werkt. Scholen moeten het omarmen en niet zien als een extra belasting, want dan beklijft het niet. Ouders willen we informeren over welke levensvaardigheden kinderen nodig hebben om met alledaagse en stressvolle situaties om te gaan. Als zij daar behoefte aan hebben, ondersteunen wij hen bij de vraag hóe je deze levensvaardigheden thuis bevordert. We willen dit doen via de scholen. Hoe? Dat moet nog blijken, want niet iedereen spreekt bijvoorbeeld de Nederlandse taal. Momenteel praten we samen met basisscholen over de inrichting van het project. Als uitgangspunt nemen we een bewezen effectief programma Levensvaardigheden uit het voortgezet onderwijs.”

Ambitie

Leiden onderzoekt wat de effecten van het programma zijn. Gravesteijn: “We vergelijken hiervoor de scholen waarop het programma loopt met controlescholen waar dit niet gebeurt. Het doel is om een programma te ontwikkelen voor groep 1 t/m 8 waar ouders actief bij betrokken zijn. Ik hoop dat Levensvaardigheden op termijn een schoolvak wordt. Dat het net zo belangrijk is als taal en rekenen.”

Meer weten?

Hogeschool Leiden
Carolien Gravesteijn, lector
gravesteijn.c@hsleiden.nl