Een vaste plek in het gezin voor taal- en leesplezier

VoorleesExpress

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.

Kinderen van ouders die veel voorlezen en die gestimuleerd worden zelf te lezen, zijn gemotiveerder om te lezen, lezen meer en zijn leesvaardiger. Kinderen die thuis actief worden gestimuleerd bij hun taalontwikkeling, die voorgelezen worden en aangemoedigd worden om zelf te lezen presteren beter op school. Deze positieve invloed blijft gedurende de verdere levensloop aanwezig. Ouders kunnen het best zo vroeg mogelijk met een positieve leesopvoeding beginnen.

De VoorleesExpress in het peuter- en basisonderwijs

De VoorleesExpress ondersteunt scholen en peutercentra bij het helpen van leerlingen met een taalachterstand. In de beperkte tijd die je hebt als leerkracht of pedagogisch medewerker lukt het niet altijd om alle kinderen de juiste begeleiding te geven die nodig is. Hierbij kan de VoorleesExpress helpen.

Een vrijwilliger gaat buiten de reguliere lesuren een half jaar lang thuis bij het gezin aan de slag. De achterstand die kleuters en peuters hebben wordt zoveel mogelijk ingelopen voordat ze aan groep 3 beginnen. Bij de wat oudere kinderen worden de leesvaardigheden ontwikkeld, waardoor ze beter aansluiten op de gevraagde niveaus van groep 3 en 4. De VoorleesExpress zoekt aansluiting op de thema’s die spelen op de school of het peutercentrum. Daarnaast geeft de VoorleesExpress handvatten zodat ouders het voorlezen kunnen voortzetten.

Scholen en peutercentra kunnen meedoen als er een VoorleesExpress in de buurt is.

Bereik

De VoorleesExpress bereikt jaarlijks meer dan 4200 gezinnen en is actief in meer dan honderd gemeenten. De VoorleesExpress wordt lokaal uitgevoerd door bijvoorbeeld bibliotheken en welzijnsorganisaties. We zien dat er nog heel veel gezinnen zijn waar jonge kinderen opgroeien met een taalachterstand. Wil jij er samen met ons voor zorgen dat we meer gezinnen kunnen bereiken? Doe mee als partner of vrijwilliger!

Benieuwd waar we al actief zijn? Kijk op:

www.voorleesexpress.nl/onze-locaties/

Kernthema
Taalbevordering
Expertise
leesbevordering, ouderbetrokkenheid, taalontwikkeling, voorlezen, vrijwilligersmanagement.
E-mail
Mail VoorleesExpress
Adres
Koningin Wilhelminalaan 8
3527 LD Utrecht