Laaggeletterdheid helpen voorkomen en bestrijden door laagtaalvaardige ouders te ondersteunen

Stichting Lezen en Schrijven

We kunnen laaggeletterdheid helpen voorkomen en bestrijden door laagtaalvaardige ouders te ondersteunen.

Ouderbetrokkenheid en taalstimulering

Uit onderzoek blijkt dat kinderen in taalarme gezinnen een groter risico lopen op laaggeletterdheid dan andere kinderen. Daarnaast weten we dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op de schoolprestaties van kinderen. Veel laagtaalvaardige ouders zijn onterecht in de veronderstelling dat zij hun kind niet kunnen helpen met taal en school vanwege hun eigen taalniveau. Voor deze ouders is het niet vanzelfsprekend om thuis een taalrijke omgeving te creëren voor hun kinderen. Ook de communicatie met school en het volgen van de ontwikkeling van de kinderen op school is soms lastig. We kunnen laaggeletterdheid helpen voorkomen en bestrijden door laaggeletterde ouders te ondersteunen bij de ouderbetrokkenheid en taalstimulering van hun kinderen en ze tegelijkertijd te stimuleren om aan hun eigen basisvaardigheden te werken. Met dit doel voor ogen heeft Stichting Lezen & Schrijven het programma Taal voor Thuis ontwikkeld.

Het programma

Taal voor Thuis is een programma voor ouders met jonge kinderen. Het doel van dit programma is om ouderbetrokkenheid te vergroten en de taalstimulering van kinderen thuis te verbeteren. Taal voor Thuis richt zich op laagtaalvaardige ouders die moeite hebben met lezen en schrijven. Het programma bestaat uit een aantal groepsbijeenkomsten die worden begeleid door een getrainde vrijwilliger en die vaak plaatsvinden op de school van de kinderen. Tijdens deze bijeenkomsten werken ouders met speciaal ontwikkelde themaboekjes, waarvan de onderwerpen aansluiten bij waar het kind op de peuterspeelzaal of op school mee bezig is. Elk boekje besteedt aandacht aan een onderwerp, zoals knutselen, het kiezen van een middelbare school of rapportbesprekingen. Er is een serie van tien boekjes voor ouders met kinderen van twee tot vijf jaar, en een serie voor ouders met oudere kinderen van zes tot twaalf jaar. De boekjes bevatten opdrachten waarin ouders bijvoorbeeld oefenen met voorlezen, helpen met huiswerk of gesprekken voeren met leerkrachten. Indirect werken deelnemers aan Taal voor Thuis ook aan hun eigen taalvaardigheden en veel ouders zijn na de bijeenkomsten van Taal voor Thuis gemotiveerd om verder te werken aan de verbetering van hun eigen basisvaardigheden.

Aansluiting bij andere initiatieven

Taal voor Thuis is zo ontwikkeld dat het aansluiting vindt bij andere initiatieven voor ouders en jonge kinderen, zoals VVE-programma’s, voorleesprojecten en buitenschoolse programma’s.

www.lezenenschrijven.nl

Kernthema
Ouderbetrokkenheid
Expertise
basisvaardigheden, geld, gezin, gezondheid, werk.
E-mail
Mail Stichting Lezen en Schrijven
Adres
Parkstraat 105
2514 JH Den Haag