Brede en optimale ontwikkeling voor ieder Haags kind

Stichting brede buurtschool Den Haag

Kinderen ontwikkelen zich met behulp van ouders, onderwijs en omgeving. Verbinding en kwaliteit binnen deze actoren zijn bepalend voor de brede en optimale ontwikkeling voor ieder Haags kind.

De brede buurtschool is een middel om tot een optimale ontwikkeling voor alle Haagse kinderen te komen. De kracht van de brede buurtschoolontwikkeling in Den Haag zit in het feit dat deze lokaal ingericht kan worden. Er is geen blauwdruk voor een brede buurtschool. Er wordt nauwkeurig gekeken naar de lokale context en de behoefte. Binnen deze context wordt er in kaart gebracht welke maatschappelijke partners er kunnen samenwerken rondom de ontwikkeling van kinderen.

Wij ondersteunen iedere organisatie en iedere professional in Den Haag die zich wil ontwikkelen binnen het brede buurtschoolconcept. SBB verbindt lokaal, stedelijk en landelijk, maar ook leren aan praktijk en aan professionals. Wij adviseren instellingen, professionals, ambtenaren en bestuurders rondom de brede buurtschoolontwikkeling in Den Haag. SBB organiseert verschillende bijeenkomsten voor professionals rondom de brede buurtschool. Soms met de fiets door de wijk of met de bus het land in om in debat met een expert te gaan of te luisteren naar een inspirerend verhaal van een deskundige.

Kernthema
Overig
Expertise
adviseren, inspireren, ondersteunen, verbinden.
E-mail
Mail Stichting brede buurtschool Den Haag
Adres
Zichtenburglaan 260 Den Haag
2544 EB Den Haag