Mentoring voor een succesvolle start in de brugklas

School’s cool

School's Cool bevordert gelijke kansen voor kinderen die de overgang maken van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Brug tussen leerling, ouder en school

Aansluiten op de talenten van kinderen en daarmee een goede voortzetting van de schoolcarrière bevorderen: dat is het doel van School’s Cool. De mentor gaat wekelijks bij de leerling en ouders thuis op bezoek. Zij of hij biedt individuele begeleiding bij alles wat aan school raakt. Met deze aanvullende begeleiding naast de school biedt School’s Cool leerlingen die deze steun van huis niet of onvoldoende kunnen krijgen, extra kansen om hun vaardigheden en motivatie te ontwikkelen. Daarmee kunnen ze beter presteren in een passende onderwijsvorm en hun talenten ontwikkelen.

Werkwijze

De basisschool meldt zich in groep 8 aan in overleg met de leerling en ouders. De mentorcoördinator van School’s cool voert op school een inschrijfgesprek met de leerling, de ouders en de betrokkene(n) van de school. De mentorcoördinator gaat met de mentor voor een kennismakingsbezoek naar de leerling en ouders thuis. De eerste afspraak wordt gemaakt.

Begeleiding door thuismentoren

De thuismentoren worden professioneel begeleid door een organisatie die School’s Cool lokaal uitvoert. Het gaat om mensen die het leuk vinden om in contact te komen met jongeren en andere culturen. Mentoren kunnen hun levenservaringen inzetten, maar zij kunnen ook leren van de mentorleerling en van het traject. Mentoren kunnen werkervaring op doen en hun coachingsvaardigheden vergroten.

www.schoolscool.nl

Kernthema
Ouderbetrokkenheid
Expertise
begeleiding vrijwilligers, onderwijs PO-VO, ouderbetrokkenheid, samenwerking met het lokale netwerk, vrijwillige inzet.
E-mail
Mail School’s cool
Adres
's-Gravekoopsedijk 1b
2811 NL Reeuwijk