De basis die ieder kind verdient!

Krachtbronnen

Wij geloven in een aanpak die verder reikt dan alleen presteren, hoge cijfers halen en toetsen. Krachtbronnen is een vakoverstijgend lespakket dat ingaat op sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap en diverse levensbeschouwingen.

Complexe samenleving

Onze complexe samenleving heeft een nieuwe generatie nodig die stevig in hun schoenen staat, die sociaal vaardig is en goed met anderen kan omgaan. Niet alleen met mensen uit het eigen milieu, maar ook zeker met mensen uit andere culturen en met verschillende levensovertuigingen. Krachtbronnen biedt tools om hier aan bij te dragen. Het lespakket is speciaal ontwikkeld voor groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Leerlingen uit de bovenbouw komen na de basisschool in een ander sociaal kader terecht. Krachtbronnen biedt de leerkracht handvatten om kinderen daarop voor te bereiden.

21e-eeuwse vaardigheden

Met filmpjes, interessante doe-opdrachten en discussies leren kinderen denken en een eigen mening vormen. Per thema zijn er zes lessen voor op het digibord, een werkervaringsboekje voor elke leerling, een hardcover-bronnenboekje voor in de klas en handleidingen voor de leerkracht. Lessen duren gemiddeld anderhalf uur en zijn gemakkelijk op te splitsen.

Het onderwijs is behoorlijk versnipperd, er zijn veel losse projecten en de werkdruk ligt enorm hoog voor leerkrachten. Wij willen een oplossing bieden door een lespakket aan te bieden die verschillende vakken combineert in één lespakket. Hierdoor kan er veel efficiënter worden gewerkt en doordat je de lessen in vijf minuten voorbereidt, bespaar je als leerkracht tijd in plaats van dat je extra tijd kwijt bent.

Meedoen!

Alle scholen in Nederland hebben nog een jaar de kans om het materiaal kosteloos uit te proberen. Dat gaat heel makkelijk: kies een thema, vul het deelnameformulier in en ontvang op elk gewenst moment een pakket met werkervaringsboekjes en de licentiecode voor de digitale lessen. Dit kan via de website of door een mail te sturen naar info@krachtbronnen.nl.

Goed om te weten: Krachtbronnen is een non-profitproject en wordt door diverse fondsen en partners gesteund. Ons doel is om zoveel mogelijk scholen en leerlingen te bereiken en op die manier bij te dragen aan de samenleving van de toekomst met gelijke kansen voor iedereen.

www.krachtbronnen.nl

Kernthema
Lesprogramma's
Expertise
21e eeuwse vaardigheden, burgerschap, filosofie, levensbeschouwing, sociaal-emotionele ontwikkeling.
E-mail
Mail Krachtbronnen
Adres
Zonnehof 41
3811 ND Amersfoort