Goed onderwijs voor allen bevordert gelijke kansen.

Goed onderwijs voor allen

Een waardevolle traditie in het Nederlandse onderwijs: emancipatie door kritisch denken.

Emancipatie door kritisch denken

Vanuit haar ontstaansgeschiedenis zit de emancipatorische missie in het dna van de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ). Zij is gericht op alle leerlingen en studenten, in het bijzonder voor hen die van huis uit weinig sociaal en cultureel kapitaal hebben meegekregen. De KPZ stelt zich als doel: de bevrijding van het individu uit allerlei ketenen en van vele belemmeringen door zelf kritisch te leren denken en je leren te verhouden tot de wetenschap, de kunsten en de cultuur in ruime zin. Door in de geest greep te krijgen op je omgeving vergroot je als mens, als burger en als professional je autonomie, je handelingsrepertoire en je actieradius. Vooral voor leerlingen/studenten die dit van huis -van welk huis dan ook- minder geleerd hebben, is goed onderwijs de sleutel voor hun maatschappelijk slagen. Voor een ontwikkeling van een democratische levenshouding zijn succeservaringen in onze samenleving essentieel.

Dialogisch onderwijs en uitdaging

De KPZ kent een rijk en veelzijdig aanbod van inhouden op velerlei domeinen. Zij stelt hoge eisen aan haar bachelor- en masterstudenten. Dit is voor álle studenten vormend en verheffend. In de leerlijn Zee (Zingeving, ethiek en esthetiek) geven studenten vanuit een bespiegeling op artistieke, filosofische, levensbeschouwelijke en literaire bronnen antwoorden op de Kantiaanse vragen: wat kan ik weten? Wat mag ik hopen? Wat moet ik doen? Wat is de mens? Studenten worden uitgedaagd door het persoonlijke en professionele contact met vele ‘actoren’: KPZ-vakdocenten, stagebegeleidende KPZ-docenten, stagementoren en opleiders in de school. Ook onderzoekscoördinatoren op de academische opleidingsschool, KPZ-onderzoeksbegeleidende docenten en studieloopbaanbegeleiders spelen hierin een belangrijke rol. Studenten worden uitgedaagd om tot grote hoogte te stijgen door dialogisch onderwijs in vele contacturen met inspirerende en excellente docenten en door het leren in verschillende (collectieve) contexten.

Juist studenten met een minder ‘hoge’ vooropleiding gedijen in dit klimaat. Goed onderwijs voor allen draagt bij aan gelijke kansen voor iedereen.

Kernthema
Lesprogramma's
Expertise
curriculumontwikkelaar, professionele identiteit.
E-mail
Mail Goed onderwijs voor allen
Adres
Ten Oeverstraat 68
8012 EW Zwolle