De opvoedkracht van ouders in de grootstedelijke context versterken

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Wie kinderen in achterstandssituaties gelijke kansen wil bieden, doet er goed aan om met hun ouders samen te werken.

Onderbouwd en beproefd

Betrokkenheid van ouders draagt bij aan het welbevinden, de motivatie en het zelfvertrouwen van kinderen en via die weg aan een succesvolle ontwikkeling en schoolloopbaan. Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid van Hogeschool Rotterdam vult daarom een gereedschapskist met onderbouwde en beproefde werkwijzen om de samenwerking met ouders te versterken. Denk bijvoorbeeld aan kennismakingsgesprekken, inloopactiviteiten, adviesgesprekken of het betrekken van vaders. De teksten en films in de gereedschapskist bieden inspiratie om de samenwerking met ouders tot een succes te maken, vooral ook waar de verschillen tussen de leefwerelden groot zijn en de drempel hoog is. Tien succesfactoren om vanuit contact met alle ouders positief samen te werken aan het toekomstperspectief van de kinderen vormen de basis.

Het gereedschap is ontwikkeld met en uitgeprobeerd door scholen en organisaties en is in de praktijk goed bruikbaar gebleken. Het is wetenschappelijk onderbouwd vanuit de praktijkgerichte (promotie-)onderzoeken van het lectoraat naar samenwerken met ouders:

  • bij voor- en vroegschoolse educatie en thuisondersteuning;
  • om ook laaggeletterde ouders te betrekken bij de taalontwikkeling van hun kind;
  • bij de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs;
  • om schooluitval te voorkomen en om ouders te betrekken bij LOB;
  • om vaders te betrekken bij de (ambulante) hulpverlening aan hun zonen.

Binnen en buiten Rotterdam

Het gereedschap is ontwikkeld met scholen en organisaties in het sociale domein en is bestemd voor leraren en sociale professionals die werken met kinderen van ouders die een relatief laag opleidingsniveau en een kleine portemonnee hebben. In Rotterdam, maar zeker ook elders in het land. Het materiaal kan worden gebruikt in de opleiding en professionalisering van aankomende, beginnende en ervaren leraren en sociale professionals.

Meer weten?

Elke maand verschijnt een nieuw stuk gereedschap met bijbehorend verdiepend materiaal. De Gereedschapskist bekijken of u aanmelden voor de nieuwsbrief waarmee nieuw materiaal wordt aangekondigd kan via www.hr.nl/gereedschapskist. Een lezing, masterclass of andere professionaliseringsactiviteit over beter samenwerken met ouders kan worden aangevraagd via Mariëtte Lusse (de lector van de betreffende onderzoeksgroep: m.e.a.lusse@hr.nl).

www.hr.nl/gereedschapskist

Kernthema
Ouderbetrokkenheid
Expertise
loopbaanoriëntatie en begeleiding, samenwerken met ouders, schoolovergangen, versterken opvoedkracht.
Adres
Museumpark 40
3015 CX Rotterdam