Spectaculaire onderwijsopbrengsten door een academische setting

Brede School Academie Nederland

Een swingende aanpak en hoge verwachtingen zorgen voor een doorbraak bij doelgroepleerlingen.

Harde opbrengsten

Veel kinderen gaan naar het vmbo terwijl er meer in zit. Hun motivatie – en die van hun ouders – is vaak bovengemiddeld. Toch maken ze hun mogelijkheden vaak onvoldoende waar. De Brede School Academie is ontwikkeld voor die doelgroep, met de bedoeling hun potentieel wel te benutten. Niet door allerlei ‘leuke’ activiteiten aan te bieden, maar door doelgerichte inzet op de sleutelvaardigheid voor schoolsucces: begrijpend lezen. Met spectaculair resultaat:. Bij binnenkomst scoren kinderen beneden het (Cito-)gemiddelde. Na deelname horen ze tot de twintig procent beste begrijpend lezers van Nederland.Ambitie

Dat gebeurt door de ambitie van deze leerlingen als motor van hun ontwikkeling te gebruiken. Deelnemers worden daarop geselecteerd en er wordt op gestuurd in het curriculum. De UvA onderzocht een jaar lang hun motivatie. Bij aanvang was die al bovengemiddeld. Maar gedurende het schooljaar gebeurde er iets opvallends. In weerwil van de landelijke trend, steeg de motivatie gedurende het schooljaar! Hetzelfde gold voor de betrokkenheid van hun ouders.

Academische omgeving

De BSA-leerlingen zijn niet afkomstig uit academische milieus. Zij zijn onbekend met de cultuur van het vwo of het gymnasium. Op de BSA wordt die ‘academische’ cultuur nagebootst. Een cultuur die zich richt op nieuwsgierigheid, leerplezier en een onderzoekende houding. Waar ruimte is voor jeugdliteratuur, debat, actualiteit en onderzoek. Docenten leven die cultuur voor, en functioneren zelf in een kennisgemeenschap. In zo’n klimaat kan het gebeuren dat doelgroepleerlingen uit groep zes, naar aanleiding van het onderwerp mummies, alsof het de normaalste zaak is, debatteren over de vraag: who owns the dead? Of dat er gediscussieerd wordt naar aanleiding van een krantenartikel over Trump. Dat laat zien dat het kan: inspirerend onderwijs, op hoog niveau, voor doelgroepleerlingen. Met harde opbrengsten. Alleen al in Utrecht namen honderden leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van het po en brugklassen deel.

www.vinci-toponderwijs.nl

Kernthema
Taalbevordering
Expertise
begrijpend lezen, kennisgemeenschappen, marketing, motivatie, projectleiding.
Adres
Louise de Colignystraat 2C
3583 TV Utrecht