21e-eeuwse vaardigheden voor alle kinderen.

Vaardigheden van de 21e eeuw voor alle kinderen.

Bomberbot: trainingen en lessen 21e-eeuwse vaardigheden

Leerlingen gebruiken dagelijks technologie, maar weten vaak niet hoe deze technologie echt werkt. Kennis van programmeren draagt bij aan het begrip van de (digitale) wereld om ons heen. Bomberbot biedt leerkrachten trainingen, een lesprogramma met lesplannen en een online game en begeleiding bij het geven van lessen in programmeren en 21e-eeuwse vaardigheden.

Met Bomberbot kunnen leerkrachten op een gemakkelijke en leuke manier programmeerlessen geven aan groep 5 tot en met 8, zonder dat ze daarvoor enige voorkennis nodig hebben. Door de uitgebreide lesplannen en begeleiding van het Bomberbot-team per mail, chat en telefoon kan elke leerkracht zelf programmeerlessen geven.

In elke Bomberbot-les leren de leerlingen een programmeerconcept. Een les start met een klassikale instructie van de leerkracht, waarin de leerlingen kennismaken met het concept aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk, zoals een dans bedenken, een trap oplopen en een orkest dirigeren. Hierna passen de leerlingen de geleerde concepten in spelvorm toe in de missies van de online game. De voorbereiding van een programmeerles duurt twintig tot veertig minuten en iedere les kan in zestig minuten worden gegeven.

Focus op leerkrachten

De enige manier om ervoor te zorgen dat alle kinderen goed onderwijs krijgen in 21e-eeuwse vaardigheden is om ervoor te zorgen dat leerkrachten deze vaardigheden zelf beheersen en kunnen overbrengen. Als het onderwijs deze rol niet oppakt, zullen de verschillen tussen kinderen met hoogopgeleide en rijkere ouders en lageropgeleide en armere ouders juist bij deze belangrijke vaardigheden toenemen. Hierdoor hebben de kinderen die de vaardigheden het hardste nodig hebben, juist een dubbele achterstand.

Uitdaging: integratie in curriculum

Veel scholen en leerkrachten hebben al deelgenomen aan trainingen en aan onze pilot om zelf les te geven. Meer dan 100.000 leerkrachten hebben via Bomberbot les in programmeren en 21e eeuwse vaardigheden gekregen van hun eigen leerkracht. Acht op de tien leerkrachten raadt Bomberbot actief aan aan collega’s. De grote uitdaging die scholen en leerkrachten nu hebben, is om door te pakken en de nieuwe vaardigheden echt onderdeel van het curriculum te maken. Deze uitdaging is bij scholen uit achterstandswijken nog groter, omdat deze scholen vaak meerdere uitdagingen tegelijk hebben.

www.bomberbot.nl

Kernthema
Loopbaanoriëntatie en begeleiding
Expertise
21e eeuwse vaardigheden, leerkrachtbegeleiding, leerkrachtentraining, onderwijsvernieuwing, programmeren.
E-mail
Mail Bomberbot
Adres
Herengracht 182
1016 BS Amsterdam