Gelijke kansen initiatieven

Wis alle filters

Ouderbetrokkenheid 3.0

Ouderbetrokkenheid 3.0: van informeren naar samenwerken

AV Talentontwikkeling

In de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden werken po, vo en mbo samen aan gelijke kansen voor alle leerlingen. Op deze manier wordt er op een integrale manier gewerkt aan de talentontwikkeling van alle kinderen.

Welkom in Mijn Wijk

Verschillende leefwerelden bij elkaar brengen

Programma Onderwijs

Alle kinderen, ook de meest kwetsbare, volgen onderwijs dat hen optimale kansen biedt om zich te ontwikkelen

MBO Expertise team Route 35

Iedere student is een kansrijke jongere. Iedere student heeft talenten. Iedere student verdient de optimale begeleiding om kans en talent zichtbaar te maken. Dat is het doel van Het MBO expertise team Route 35.
Talentontwikkeling

Jong Hoogeveen

Een kindvriendelijke gemeente heeft de toekomst
Talentontwikkeling

Talentontwikkeling in Tilburg

In Tilburg werken we aan talentontwikkeling van alle kinderen en jongeren, zodat ze opgroeien tot burgers die erbij horen en die meedoen in de maatschappij waarin zij leven.

Laatste blogs