Get yourself 2GetThere!

2GetThere Coaching

Get yourself 2GetThere! Teams van jongerencoaches zetten hun ervaringsdeskundigheid in om andere jongeren te inspireren en motiveren (terug) naar school en werk te gaan.

Peer to peer en learning by doing

De gedachte achter het coachen van de eigen doelgroep is dat jongeren elkaar wél weten te vinden en kunnen aansluiten op elkaar. Ze spreken dezelfde taal en er is sprake van herkenning, waardoor de drempels laag zijn. Persoonlijke groei, werken vanuit het hart, vertrouwen en ruimte staan centraal in het project. Jongerencoaches krijgen de mogelijkheid om zelf te onderzoeken wat werkt en zich aan te passen aan de wensen en behoeften van jongeren. Een jongere kiest zijn eigen coach uit profielen op de website, een locatie en de frequentie van de coaching. De jongerencoaches worden zelf ook gecoacht en intensief begeleid door inter- en supervisiebijeenkomsten, trainingen en deskundigheidsbevorderende bijeenkomsten.

Leerbedrijf en kweekvijverformule

Het delen en borgen van kennis staat centraal. Daarnaast wordt er zeer actief diversiteitbeleid uitgevoerd waardoor er veel uitwisseling plaatsvindt op allerlei vlakken. Met regelmaat belanden we met onze teams in interessante dialogen rond maatschappelijke thema’s. We krijgen begrip voor elkaars standpunten, we leren met elkaar en van elkaars achtergrond.
Gemiddeld 95 procent van alle jongerencoaches is vanaf de start van het project uitgestroomd naar een reguliere baan. Jongerencoaches werken maximaal 2,5 jaar in het project. Dit om de doorstroom te garanderen, jongerencoaches te stimuleren en inspireren door te groeien, maar bovenal ook om andere jongeren de kans te geven zich persoonlijk, professioneel en op het gebied van scholing verder te ontwikkelen en te groeien!

Best practice van de wereld

2GetThere Coaching werd in 2014 best practice van de wereld, als innovatieve oplossing voor jeugdwerkloosheid en drop-outs. Naast strenge criteria voor relevantie, effectiviteit, impact, efficiency, duurzaamheid en innovatie, keek de International Labour Organisation (ILO) naar overdraagbaarheid. De formule scoorde goed op alle onderwerpen en laat op meerdere plekken uitstekende resultaten zien. Zeventig procent van jongeren met multiproblematiek vindt succesvol en duurzaam zijn of haar weg (weer) in de maatschappij. De jongerencoaches werken professioneel dichtbij en zetten zichzelf in als instrument.

Zie de website voor onze visie op begeleiding: www.2gettherecoaching.nl

Kernthema
Coaching en mentoring
Expertise
coaching, innovatie, persoonlijke ontwikkeling, scholing en werk, talentontwikkeling.
E-mail
Mail 2GetThere Coaching
Adres
Postbus 2266
6802 CG Arnhem