De communicatie tussen scholen en ouders, blijkt vaak een heikel punt. Aan beide kanten hoorden web-ontwikkelaars Tobias de Graaf en Thom Rietberg klachten. De reden voor hen om in samenwerking met scholen én ouders een app te creëren die deze oudercommunicatie verbetert: de hoy app.

Geschreven door
Joost Vermeer
Op december 14, 2017
Ouderbetrokkenheid

Waarom meer ouderbetrokkenheid?

Met hun webstudio Infowijs komen Tobias en Thom veel in contact met scholen. Tobias vertelt: ‘’het creëren vanouderbetrokkenheid is vaak een doelstelling voor scholen. Het draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen en ze behalen betere resultaten.

Aangezien meer betrokkenheid begint met een betere communicatie, wilden we een concept bedenken wat inspeelt op het verbeteren hiervan.’’ Ouders zijn ook niet tevreden over de mate waarin ze nu betrokken worden bij de scholen van hun kinderen. Ze willen meer en anders betrokken worden, blijkt uit het onderzoek De Staat van de Ouder. Maar misschien belangrijker nog: de manier waarop de communicatie nu gaat, blijkt totaal versnipperd. Brieven, Whatsapp, facebookberichten, website volgen… scholen gebruiken het allemaal door elkaar. De hoy app verandert dat en brengt op één plek alle belangrijke informatie samen.

In overleg met drie verschillende scholen en de ouders hiervan zijn ze aan de slag gegaan. Tijdens het inventariseren van de behoeftes van de ouders, bleek dat zij op verschillende manieren willen communiceren. Deze behoeftes zijn samengevoegd in de app. In deze app kunnen ouders:

  • Het algemene nieuws van de school lezen.
  • Persoonlijke taken
  • Direct communiceren met de school en mentor van hun kind.

Zo kunnen ouders van alle kinderen makkelijker in contact komen met school. Doordat de hoy app de communicatie laagdrempeliger weet te maken, hopen Tobias en Thom ook de ouderbetrokkenheid te verhogen.

Voor iedereen.

De kloof tussen ouders en school is nog groter, op het moment dat ouders de Nederlandse taal niet goed onder de knie hebben. Tobias ziet het dan ook als hun taak om de app zo gebruiksvriendelijk te maken, dat ook deze ouders makkelijk kunnen communiceren met de school van hun kinderen.

En nu?

Vanaf januari start er een pilot op drie verschillende middelbare scholen. Op het moment dat het een succes blijkt te zijn, verwachten ze uit te kunnen breiden naar andere scholen. Meer informatie kun je vinden op hun site (www.hoyapp.nl).

Meer uit het thema ouderbetrokkenheid