Interventie 101-talenten

Speciaal voor Zwolse basisschoolleerlingen is er het project 101 talenten. Met het initiatief maken de kinderen kennis met muziek en sport. Eerst als proef, maar de bedoeling is dat het project in de toekomst ook op andere scholen gaat lopen. 

Het draait niet om succes, maar om optimale ontwikkeling én dat ze er iets van leren.

Het idee is dat kinderen die met muziek, sport en cultuur in aanraking komen gelukkiger worden. Ook redden ze zich beter. Dat helpt ze later bij het zoeken van een studie en een baan.

Kennismaken

Bij het project komen kinderen op verschillende momenten in aanraking met muziek en sport. Zoals onder schooltijd met een muziekinstrument. De instrumenten zien ze daarna weer terug, bijvoorbeeld bij de buitenschoolse opvang. 

Bij de kennismaking draait het niet om succes, maar om optimale ontwikkeling én dat ze er iets van leren. Het helpt kinderen ontdekken wat hun talenten zijn. 

Hulp van studenten

Bij 101 talenten zijn ook studenten van het mbo en van Hogeschool Windesheim betrokken. De hogeschool wil de studenten leren om de leraar meer als coach te zien. Daarbij ligt de nadruk op talentontwikkeling.  

Extra voordeel is dat dankzij de inzet van studenten er veel mensen zijn die helpen met het project.

Wat wil je leren?

Het gaat bij 101 talenten niet alleen om het kennismaken met sport en cultuur. Kinderen worden ook aangemoedigd iets te ondernemen. Wil je leren hoe je een band plakt? Of hoe je viool speelt? Mooi! Wie zou je kunnen helpen?

Nog maar het begin

Het project 101 talenten is onlangs gestart. Het doel is een plan te maken waar andere scholen ook mee aan de slag kunnen. Andere basisscholen, maar ook het voortgezet onderwijs. 

Kwaliteit

De alliantie komt iedere zes weken samen. Ze kijken dan naar de resultaten en de kwaliteit van 101 talenten.

Contact

Linda Morssinkhof (l.morssinkhof@ooz.nl)