Interventie Talentontwikkeling door Optimale Match (TOM)

Door hun achtergrond en culturele verschillen kunnen leerlingen achterop raken of stoppen ze zelfs met school. Dat gebeurt op alle niveaus, ook bij de havo of het vwo. Om dat te voorkomen is in Rotterdam het initiatief TOM gestart.

We willen bereiken dat jongeren vol zelfvertrouwen en kracht aan hun toekomst kunnen beginnen.

Rotterdam wil dat kinderen de beste opleiding kunnen kiezen. Het mag niet uitmaken hoe het kind is opgegroeid. Rijk of arm, met hoger of lager opgeleide ouders, of in een bepaalde wijk. Dat mag geen invloed hebben.

TOM

Voor kinderen in deze situatie heeft Rotterdam het initiatief TOM bedacht. TOM staat voor Talentontwikkeling door Optimale Match.

Transformatieve schoolmethode

Veel jongeren hebben in hun omgeving te maken met verschillende culturen. Zij moeten schakelen tussen de cultuur thuis, de cultuur op straat en de cultuur op school.

TOM helpt docenten om te gaan met de verschillen en zo de schoolcultuur te verbeteren. Om dit te doen gebruikt TOM de transformatieve schoolmethode. 

Havo en vwo

De transformatieve school is ontwikkeld voor het vmbo. Met het initiatief TOM wil de alliantie de methode verder ontwikkelen. Zodat de methode ook gebruikt kan worden voor leerlingen op havo en vwo.

Erasmus

Om leerlingen te ondersteunen wordt gewerkt aan een project waarin studenten van de Erasmus Universiteit mentor worden van gymnasiumleerlingen. 

Ouders

Met TOM wil Rotterdam ook bereiken dat ouders beter betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind. En de transformatieve methode moet verbonden worden met de wijk waar de kinderen wonen. Hoe de gemeente dat gaat doen, is iets wat ontstaat in samenwerking met elkaar.

Rotterdam wil dat in de toekomst TOM door iedereen gebruikt wordt. Leraren of anderen die met leerlingen werken, moeten bewust zijn van de culturele verschillen waar kinderen mee worstelen. 

Ook hoopt de gemeente dat resultaten van TOM wetenschappelijk bewezen kunnen worden. Maar het belangrijkst is dat jongeren vol zelfvertrouwen en kracht aan hun toekomst kunnen beginnen.

Contact

Dianne Feteris, beleidsmedewerker gemeente Rotterdam (tj.feteris@rotterdam.nl)