Gemeente Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein wil de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt verder verbeteren. Zo moeten er meer stageplekken komen voor leerlingen. Door een stage te volgen, ontdekken leerlingen of ze het werk in de praktijk leuk vinden. Zo kunnen ze een betere keuze voor hun toekomst maken.

Wethouder gelijke kansen

Jan Kuiper is wethouder in Nieuwegein en heeft onder meer jeugd en onderwijs in zijn portefeuille. 

Anna Next vmbo

In Nieuwegein is op de vmbo-locatie van het Anna van Rijncollege een nieuwe vorm van onderwijs gestart: het Anna Next VMBO. De focus ligt op de praktijk. Wat wil een leerling later worden, en hoe is de weg daar naar toe?

Factsheet gemeente Nieuwegein

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Nieuwegein helpt daarbij. Het document geeft inzicht in de stand van zaken van de kansengelijkheid in het onderwijs.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Jacqueline Klein voor meer informatie. 

Hoort bij