Interventie Ik doe mee

‘Ik doe mee’ is een initiatief in Eindhoven. Eindhoven organiseert een programma om ouders meer te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. De Radboud Universiteit uit Nijmegen onderzoekt het programma en de resultaten.

Ouders in gezinnen met een laag inkomen hebben vaker met geldproblemen te maken. Die problemen vragen alle aandacht. Daardoor kunnen ze vaak minder betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Om kinderen uit deze gezinnen meer steun en aandacht voor hun ontwikkeling te geven is Eindhoven gestart met ‘Ik doe mee’.

Eindhoven initiatief 'ik doe mee'

'Ik doe mee’ bestaat uit twee onderdelen: 

  • Programma om ouders meer te betrekken 
  • Onderzoek naar de resultaten van het programma

Programma ‘Ik doe mee’

Het programma wil de leefwereld thuis en de leefwereld op school met elkaar verbinden. Dat doen ze door ouders meer te betrekken bij de school en de resultaten van hun kind. Samen gaan ze op zoek naar de talenten van hun kind. Wat kunnen ze goed? Wat willen ze later worden? 

Onderzoek

De resultaten van de bijeenkomst en het programma ‘Ik doe mee’ worden onderzocht door de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij onderzoekt of het verbinden van de leefwereld thuis en op school invloed heeft op de gelijke kansen van deze kinderen.

Contact

  • P. Tijd, lid College van Bestuur Stichting Katholiek en Protestants Onderwijs Eindhoven e.o. 
  • P. H. J. Hendriks, decaan Radboud Universiteit Faculteit der Managementwetenschappen

Hoort bij