Interventie De Transformatieve School

Amsterdam leert leraren om te gaan met de verschillende leefwerelden van jongeren. Door onderscheid te maken tussen drie leefwerelden (thuis, op straat en op school) begrijpen leraren en leerlingen elkaar beter.

Met alleen macht red je het niet

Straatgedrag in de klas is een voorbeeld van leefwerelden die elkaar tegenkomen. Een leraar moet niet vechten tegen deze botsing tussen leefwerelden, maar het leren begrijpen. Zo ontstaat er meer rust in de klas.

Initiatief Amsterdam transformatieve methode

Urban education

De methode De Transformatieve School is bedacht door socioloog Iliass El Hadioui. Hij ontwikkelde een manier voor leraren om om te gaan met de verschillende leefwerelden.

De leraren van het Amsterdamse Mundus College volgen een training om de transformatieve school methode te gebruiken. Ze kijken mee bij de lessen van collega’s en geven elkaar feedback. Zonder te (ver)oordelen en aan de hand van een model. Door vanaf een afstand te kijken naar een les, zie je beter wat wel en niet goed gaat. De nadruk ligt op de dynamiek tussen leraar en leerlingen.

De methode De Transformatieve School wordt ook gebruikt in Den Haag, Tilburg en Rotterdam.

Contact

Dyane Brummelhuis, directeur Mundus College, (d.brummelhuis@mundus.espritscholen.nl, 020 58 54 841)