Fijne kerstkwartjes en een gelukkig nieuw jaar vol kansen

Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Deze uitspraak werd al gedaan toen de maatschappij nog in standen werd verdeeld. Dat is lang geleden. Zo lang geleden dat het tijd is om het spreekwoord te laten verdwijnen.

Geschreven door
Wouter
Op december 22, 2017
Overig

 

Helaas bleek in 2016 uit het rapport Staat van het Onderwijs dat dit gezegde nog heel actueel is. Kinderen waarvan de ouders laagopgeleid zijn en/of de Nederlandse taal niet machtig zijn, hebben een kleinere kans om daadwerkelijk op hun capaciteiten beoordeeld te worden. Dit is ontzettend kwalijk en zonde.

 

Toch horen wij als Gelijke Kansen Alliantie elke dag mooie verhalen. Verhalen van scholen, gemeentes en maatschappelijke initiatieven die vechten voor meer kansengelijkheid voor iedereen. Maar het belangrijkste: verhalen van mensen die het verschil maken.

 

Zo hoorden we het verhaal van Samira, die te laag werd ingeschat op haar basisschool en daarom vanaf het VMBO heeft moeten opklimmen. Nu is ze trots eigenaresse van een masterdiploma in de rechten.

 

En het verhaal van Darine: hij zag dat dure bijlessen alleen waren weggelegd voor kinderen van ouders met geld. Hij besloot voor een goedkoper tarief bijles te geven in zijn buurt, waar veelal kinderen met een niet-Westerse achtergrond wonen.

 

We zagen de documentaire ‘De Witte Vlucht’, waarin bassischooldirecteur Roger samen met zijn collega’s succesvol in gesprek gaat met de ouders die hun kinderen liever een drukke weg over laten steken, zodat ze naar een witte school kunnen gaan. Door het gesprek op een eerlijke manier aan te gaan, weet hij ouders juist wel zover te krijgen om hun kinderen naar Het Octaaf te sturen.

 

We spraken ook met Gaby, die namens zeven middelbare scholen in Nijmegen vecht voor meer gelijke kansen voor alle jongeren. Pieter en Marius zorgden in samenwerking met alle Tilburgse basisscholen voor een heus Onderwijsmanifest, waarin de gemeente wordt opgeroepen om de strijd voor gelijke kansen in hun DNA op te nemen. Massih schreef een prachtige brief aan alle Kamerleden, waarin hij opriep om zich aan te sluiten bij de Gelijke Kansen Alliantie.

 

Kortom. Door heel het land zien we verschilmakers die zich aansluiten bij de Gelijke Kansen Alliantie. Langzaam maar zeker ontstaat er een landelijk netwerk van mensen die alles doen om ervoor te zorgen dat dubbeltjes in de toekomst wél kwartjes of zelfs hele euro’s kunnen worden. Van de goedkopere bijlessen tot jongerencoaches, van schoolgemeenschappen tot gemeentes: 2017 was een prachtig jaar waarin veel mooie ontwikkelingen plaatsvonden.

 

We mogen trots zijn op wat de Alliantie nu is. En dat geeft ons nog meer energie hiermee door te gaan. Zodat we nog veel meer mooi verhalen aan jullie kunnen vertellen. Want daar doen we het voor.

 

We wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen, een welverdiende vakantie en een kansrijk 2018!

Meer uit het thema overig