Waarom diversiteit het onderwijs helpt

Geschreven door
Wouter
Op maart 23, 2017

Etnische diversiteit onder leraren is belangrijk. Een docent van Turkse komaf geeft vast beter les aan jongeren met dezelfde komaf dan zijn autochtone collega. Toch? Of niet? Te vaak nemen we uitspraken aan voor zoete koek. We vergeten iets heel belangrijks: het stellen van de waaromvraag. Dat gebeurde ook tijdens een bijeenkomst over etnische diversiteit van docenten en in lerarenopleidingen.

 

Peuterprincipe

Waarom is die meneer bruin? Waarom is opa dood? Waarom is het lente? Peuters stellen de waaromvraag eindeloos. Soms is hij te beantwoorden, maar soms ook niet. Het is de manier voor peuters om hun kennis te vergroten. Laten we het peuterprincipe weer terugbrengen in ons volwassen leven en vaker doorvragen. Want als je weet waarom je iets doet, is de kans dat het een succes wordt én het effect heeft vele malen groter.

 

Spelgevoel

Terug naar diversiteit onder leraren. Waarom en voor wie is dit belangrijk? Voor leerlingen en ouders? Helpt het kansengelijkheid te bevorderen? Ik betwijfel of dat klopt. Ik ben ervan overtuigd dat iedere leerling gebaat is bij docenten die beschikken over de juiste vaardigheden. Docenten die hen maximaal uitdagen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Docenten die subjectiviteit in de vorm van vooroordelen en aannames thuislaten en ‘spelgevoel’ hebben. Daarmee bedoel ik dat ze aanvoelen hoe ze écht contact kunnen maken met een kind. Dat staat los van het geboorteland van de docent, zijn vader of opa. Een match op paspoort betekent niet dat er ook sprake is van een match op intermenselijke connectie. Bovendien is het in een stad als bijvoorbeeld Rotterdam met 180 nationaliteiten praktisch onmogelijk om te matchen op landen van herkomst. Zeker aangezien er ook nog eens interessante combinaties zijn; denk bijvoorbeeld aan een kind van een Servische moeder en Antilliaanse vader. Daarnaast doen leraren die beweren dat hun achtergrond helpt bij het maken van de juiste connectie zichzelf in mijn ogen tekort. Want is het puur hun achtergrond die hen een goede docent maakt of zijn dat hun goed ontwikkelde vaardigheden? Indirect zetten zij hiermee ook een groot deel van hun collega’s buitenspel. Want als je geen connectie kunt maken met kinderen van een andere etniciteit, sta je snel buitenspel.

 

Kracht van de maatschappij

Waarom diversiteit wél belangrijk is? Omdat diversiteit in sekse, achtergrond, seksuele voorkeur en lichamelijke gesteldheid krachten verenigt, verschillende zienswijzen bijeenbrengt en meerdere benaderingen de ruimte geeft. Diversiteit vergroot het intellectueel vermogen van teams. Het toont tevens de kracht van onze maatschappij: iedereen krijgt evenveel kans om te zijn of te worden wat hij/ zij wil. Bovendien vergroot een goede afspiegeling van de straat in de personeelskamers het thuisgevoel van docenten, leerlingen en ouders.

 

Leraren die afhaken

Een tweede waaromvraag volgt automatisch: waarom verloopt het dan zo moeizaam om diversiteit in het lerarencorps te krijgen? Veel jongeren met een migrantenachtergrond hebben interesse om voor de klas te staan. Toch blijkt dat ze afhaken tijdens de lerarenopleidingen of daarna. De vraag is dan ook: waarom slagen sommige scholen wel in diversiteit en andere scholen nauwelijks? De afgelopen periode sprak ik een aantal professionals. Zij vertelden over ‘toxic environments’, werkomgevingen die op z’n zachts gezegd niet helemaal openstaan voor diversiteit. Is dit de reden waardoor mensen met bepaalde achtergronden of voorkeuren afhaken? Wat maakt dat stages of eerste werkervaringen uitmonden in decepties? Als we antwoorden vinden op deze vragen, kunnen we écht aan de slag.

 

Monaïm Benrida