Taalbevordering

Bericht

Je hebt gewone VVE, en je hebt TOP-VVE

In mijn eerste blog benoemde ik al dat een taalachterstand verstrekkende gevolgen heeft voor de ontwikkeling van een kind in het onderwijs. Het is goed om je te realiseren dat […]

Bericht

Álle kinderen verdienen ouders die de Nederlandse taal beheersen

Taal leren voor ouder en kind Ria vindt het een enorme blijk van waardering dat de school deze prijs heeft gekregen. “Ik had als taak gekregen om ouderbetrokkenheid te vergroten. […]

Bericht

Hoe Nathalie als vrijwilliger het verschil maakt

Al een tijdje was ik aan het bedenken hoe ik de zomer op een goede en nuttige wijze kon doorbrengen naast mijn werkzaamheden bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en […]

Bericht

20 november: Doe Meer met Taal congres

Doe Meer met Taal’ is de titel van de landelijke dag die Tel mee met Taal, een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS, op maandag 20 november […]

Initiatief

Brede School Academie Nederland

Harde opbrengsten Veel kinderen gaan naar het vmbo terwijl er meer in zit. Hun motivatie – en die van hun ouders – is vaak bovengemiddeld. Toch maken ze hun mogelijkheden vaak onvoldoende […]

Initiatief

VoorleesExpress

Kinderen van ouders die veel voorlezen en die gestimuleerd worden zelf te lezen, zijn gemotiveerder om te lezen, lezen meer en zijn leesvaardiger. Kinderen die thuis actief worden gestimuleerd bij […]