Ouderbetrokkenheid

Bericht

“Soms stijgen leerlingen twee uitstroomniveaus”

Aan de slag: HDT draait om dagelijks een jaar lang een uur begeleiding op het gebied van rekenen. De academisch geschoolde tutor helpt in dat uur twee leerlingen met het […]

Bericht

Mijn strijd tegen sociale ongelijkheid

Een zeer simpel voorbeeld: er zijn twee leerlingen in groep acht, Mike en Sophie. Mike heeft hoogopgeleide ouders die beiden een universitaire opleiding hebben afgerond en topposities bekleden op het […]

Bericht

Grote belangstelling voor subsidie doorstroomprogramma’s

De doorstroomprogramma’s helpen leerlingen door het geven van extra begeleiding van school. Want vaak zijn dit soort hulpbronnen voor deze kinderen minder vanzelfsprekend. De subsidie kan worden ingezet voor het […]

Bericht

De hoy app: samenwerken voor meer ouderbetrokkenheid

Waarom meer ouderbetrokkenheid? Met hun webstudio Infowijs komen Tobias en Thom veel in contact met scholen. Tobias vertelt: ‘’het creëren vanouderbetrokkenheid is vaak een doelstelling voor scholen. Het draagt bij […]

Bericht

Nijmegen samen op weg naar Gelijke Kansen

Werkwijze Yolande Ulenaers, bestuurder van Scholengroep Rijk van Nijmegen, besloot dat het tijd was kansenongelijkheid op de agenda te zetten. Met zeven middelbare scholen onder haar hoede heeft ze ook […]

Bericht

Ongelijke kansen: Leg dat maar eens uit aan je kinderen aan de keukentafel.

“Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het moeilijk is om thuis uit te leggen waarom de een meer kansen krijgt dan de ander. Ik heb drie kinderen en mijn […]

Bericht

‘Alle leerlingen verdienen gevoel van veiligheid, respect en verbondenheid’

    “Het Marnix Gymnasium in Rotterdam is altijd een school geweest voor kinderen uit de stad en omliggende gemeenten. We zien al jaren een toenemend aantal leerlingen dat komt […]

Bericht

Een omweg van 30 jaar: van mbo tot master

Als baby kwam Samira vanuit het Rif-gebergte met haar moeder naar Apeldoorn, waar haar vader al samen met zijn twee broers woonde. Na een paar jaar verhuisde het gezin naar […]

Bericht

Gepersonaliseerd leren is kansen creëren

Zonder relatie, geen prestatie Vakcollege De Hef heeft de traditionele relatie met leerlingen en ouders in de prullenbak gegooid. In plaats van tien-minutengesprekken of algemene ouderavonden, kiezen ze voor individuele […]

Initiatief

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Onderbouwd en beproefd Betrokkenheid van ouders draagt bij aan het welbevinden, de motivatie en het zelfvertrouwen van kinderen en via die weg aan een succesvolle ontwikkeling en schoolloopbaan. Het lectoraat Ouders […]

Initiatief

School’s cool

Brug tussen leerling, ouder en school Aansluiten op de talenten van kinderen en daarmee een goede voortzetting van de schoolcarrière bevorderen: dat is het doel van School’s Cool. De mentor […]

Initiatief

Stichting Lezen en Schrijven

Ouderbetrokkenheid en taalstimulering Uit onderzoek blijkt dat kinderen in taalarme gezinnen een groter risico lopen op laaggeletterdheid dan andere kinderen. Daarnaast weten we dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op […]