Ik ben geen Boef of Ali B, maar toch ben ik een soort rolmodel

Sinds april 2017 geeft Darine El Houfi in zijn woonplaats Zeist bijles aan kinderen uit zijn buurt. Dit doet hij voor een stuk lager tarief dan gangbaar is, waarmee hij hoopt andere groep kinderen te bereiken dan normaal, of beter gezegd; een groep kinderen van wie de ouders de normale bedragen niet kunnen ophoesten. En het werkt. Waar in de eerste week nog geen een kind kwam opdagen, heeft hij samen met zijn compagnon Nadir Ka al 35 leerlingen. En dit aantal stijgt wekelijks! Daarom is Darine verschilmaker van de maand november.

Geschreven door
Joost
Op november 10, 2017

Darine zag in zijn wijk, waar veelal jongeren met een migratieachtergrond wonen, dat er maar weinig ouders bijles voor hun kinderen konden betalen. Terwijl hij op andere plekken zag dat er steeds meer ouders wel het geld over hadden om hun kinderen meer huiswerkbegeleiding, en dus betere schoolresultaten te geven. Darine vindt dat geld geen issue moet zijn in de vraag of je wordt begeleid bij het volgen van onderwijs.

Daarom begon hij een eigen huiswerkbegeleiding met als doelgroep kinderen van ouders met een laag/middeninkomen. Het bleken, niet geheel onverwacht, vooral kinderen met een migratieachtergrond te zijn die zich aanmelden. Hoewel het even duurde voordat ze Darine wisten te vinden, komen er nu wekelijks nieuwe kinderen bij.

Darine en Nadir geven alleen op zondag bijles, maar ondanks dat de kinderen in het weekend aan school moeten werken, is het toch een succes. Darine geeft meerdere verklaringen. ‘’Ik heb geen pedagogische achtergrond en ik ben geen Boef of Ali B, maar toch ben ik een soort rolmodel voor die kids. Ik ben een van hen, we komen uit dezelfde buurt. Dat helpt.’’ Maar ook de manier van lesgeven, past hij aan op de doelgroep: poëzie uitleggen aan de hand van de teksten van Boef, lessen wiskunde niet aan de hand van appels en peren, maar merkkleding. ‘’Geen droge sfeer waarbij je gewoon aan het werk wordt gezet.’’

Op de vraag of het ook echt zijn vruchten afwerpt, antwoordt Darine zeer zelfverzekerd. ‘’De kinderen vinden het leuk én ze halen al betere resultaten, daarvoor doe je het’’. De kinderen worden gestimuleerd om veel te lezen en alles op te schrijven. Uit eigen ervaringen weten Nadir en Darine dat met name het lezen niet wordt gestimuleerd door de ouders, waardoor de kinderen een enorme achterstond oplopen op het gebied van taalvaardigheid en begrijpend lezen. En juist dit is heel belangrijk voor de rest van de schoolcarrière.

Darine hoopt dat de nieuwe generatie ouders wél beseft dat het voorlezen aan hun kinderen en later stimuleren van zelf lezen een essentieel onderdeel van de opvoeding is. Door in zijn bijlesklassen hier aandacht aan te geven, hoopt hij aan deze ontwikkeling bij te dragen.

En over ontwikkelen gesproken; Darine is nog student bedrijfskunde maar tegelijkertijd ook druk bezig met het uitbreiden van zijn bedrijf naar andere steden. Hiermee hoopt hij huiswerkgeleiding en bijles voor iedereen toegankelijk te maken, waardoor gelijke kansen in het onderwijs weer een beetje dichterbij komen.