Wat doet de overheid aan gelijke kansen?

Het blijkt dat leerlingen met lager opgeleide ouders, ondanks gelijke cognitieve capaciteiten, minder ver komen dan hun leeftijdsgenoten met hoger opgeleide ouders. Daarom hebben minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker in oktober 2016 de aanpak kansengelijkheid in het leven geroepen. Deze aanpak is gepresenteerd in een brief aan de Tweede Kamer. Het bieden van kansen aan kinderen en jongeren is immers een kernopdracht van het onderwijs.

Het ministerie wil met de Gelijke Kansen Alliantie betrokken partijen met elkaar verbinden, samenwerking stimuleren en kennisuitwisseling faciliteren. Daarnaast worden in het kader van de aanpak verschillende beleidsmaatregelen genomen:

  1. Soepele overgangen in het onderwijs
    Inzet op betere schooladviezen, doorstroomprogramma’s in het voortgezet onderwijs, doorstroomrecht van vmbo naar de havo en de doorstroom van mbo en het hoger onderwijs.
  2. Stimulerend onderwijs
    Investeren in docenten, brede brugklassen, steun voor het mbo met stapelaars en kansrijk toezicht.
  3. Sterke netwerken
    Versterken van ouderbetrokkenheid, ondersteunen van studenten en scholieren in armoede, investeren in cultuureducatie op het vmbo en de giving back-programma’s bij het voortgezet onderwijs en het mbo.

Laatste blogs