Aanmeldperiode voorloperstraject ‘Rijke Schooldag’ geopend

De Gelijke Kansen Alliantie nodigt scholen en gemeenten met een bestaande variant van een verlengde of verrijkte schooldag uit om deel te nemen aan het voorloperstraject ‘Rijke Schooldag’. De voorwaarden hiervoor staan in de ‘Selectieregeling Voorloperstraject Rijke Schooldag’, die gepubliceerd is in de Staatscourant. Lokale coalities kunnen zich vanaf dit moment tot en met uiterlijk 15 mei aanmelden bij de Gelijke Kansen Alliantie voor het voorloperstraject door onderstaand formulier in te vullen.

Aanmelding en selectie

Het is aan iedere lokale coalitie zelf om te bepalen wie optreden als vertegenwoordiger en/of contactpersoon. Na aanmelding worden lokale coalities die willen deelnemen als voorloper op basis van een interview in beeld gebracht in locatieportretten, die worden beoordeeld door een selectiecommissie. Geselecteerde voorlopers gaan vervolgens aan de slag met het uitwerken van de samenwerking in een convenant, dat naar verwachting rond de zomer gesloten wordt.

Bij de selectie van coalities voor het voorloperstraject wordt vanwege de lerende aanpak gestreefd naar regionale spreiding en variatie in context en concept. Aanmeldingen zullen daarom, naast de minimale voorwaarden, door een selectiecommissie worden gewogen aan de hand van inhoudelijke criteria en geografische spreiding. U vindt de minimale voorwaarden in de ‘Selectieregeling Voorloperstraject Rijke Schooldag’ zoals gepubliceerd in de Staatscourant.