De Jongerenraad van de Gelijke Kansen Alliantie

De 14 leden van de Jongerenraad van de Gelijke Kansen Alliantie zijn in de leeftijd 16 tot en met 24 jaar en afkomstig uit heel Nederland en alle onderwijssectoren. Ze leveren het komende jaar actief een bijdrage aan het bevorderen van kansengelijkheid met ideeën en suggesties voor beleidsontwikkeling, optredens bij bijeenkomsten en het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het programma Gelijke Kansen. Tegelijkertijd werken alle leden onder professionele begeleiding aan hun persoonlijke ontwikkeling. 

Ervaringen met onderwijs op afstand tijdens coronacrisis

De jongeren van de GKA-Jongerenraad delen hun verhalen en ideeën over onderwijs op afstand tijdens de coronacrisis. Hun eigen ervaringen komen aan bod, net als die van hun familie, medestudenten en oud-leraren.