28 mei Getallen & Gelijke Kansen Bijeenkomst

Activiteitendata
Utrecht

Het programma Gelijke Kansen organiseert op dinsdagmiddag 28 mei a.s. de Getallen & Gelijke Kansen Bijeenkomst in Utrecht. Het doel van de databijeenkomst is deelnemers kennis te laten nemen van de beschikbare data met betrekking tot gelijke kansen in het onderwijs, van de concrete mogelijkheden die de data biedt en om deelnemers de gelegenheid te bieden om verdiepende gesprekken te houden met deskundigen over data. Op de databijeenkomst zullen sprekers van het CBS, NCO en het programma Gelijke Kansen aanwezig zijn.

Meer informatie en het complete programma volgen.

Aanmelden

Indien u geïnteresseerd bent in de Getallen & Gelijke Kansen Bijeenkomst, kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar gelijkekansen@minocw.nl. Graag ontvangen wij het aantal personen met wie u naar de databijeenkomst wilt komen, de functies van de betreffende personen, contactgegevens en vanuit welke interesse u naar de databijeenkomst komt.