2GetThere is kweekvijver voor jongeren én coaches

Jongeren van 16 tot en met 26 jaar die thuiszitten of dat dreigen te doen zijn vaak lastig te bereiken. Hoe komt het dat ongeveer vijftig procent van de jongeren zichzelf aanmeldt bij 2GetThere? “Bij ons staan de jongeren centraal. Wij bieden hen de ruimte en steun om zélf hun eigen problemen te onderzoeken en oplossingen te vinden. Daarbij worden ze begeleid door andere jongeren, ervaringsdeskundigen met een zeer diverse achtergrond, die hun taal spreken en ondertussen zelf ook leren van het traject.”

Geschreven door
Wouter
Op oktober 3, 2018

Aan de slag

Op verzoek van de gemeente Arnhem startte Susanne ten Doesschate-Boekelman eind 2009 met 2GetThere. Ze noemt deze kweekvijver voor jong talent trots ‘haar levenswerk’. “Jongeren en hun coaches ontwikkelen zich persoonlijk en professioneel tijdens een traject dat een maand tot maximaal een jaar duurt.

Ze pakken vanuit hun eigen motivatie hun probleem aan, kiezen zelf een coach en spreken elkaar op een zelfgekozen plek. Aan de hand van de hulpvraag en zelf-redzaamheid van de jongere gaan we aan de slag. Vaak betekent dit dat een coach samen met de jongere een plan maakt en helpt bij het uitvoeren. Soms gaat iemand mee naar instanties. De coaches worden door ons begeleid via wekelijkse overleggen en intervisies.”

 

Ambitie

In 2014 riep de International Labour Organisation (ILO) 2GetThere uit tot één van de drie best practices van de wereld op het gebied van bestrijding van jeugdwerkloosheid en innovatie. “Op jaarbasis helpen we nu zo’n honderden jongeren uit de gemeenten Arnhem, Renkum, Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn. Met behulp van de subsidie van de Gelijke Kansen Alliantie starten we met het opzetten van een 2GetThere-project in Apeldoorn. Ook andere gemeenten tonen interesse. Mijn ambitie? Dat straks iedere stad in Nederland een 2GetThere heeft.”

 

Meer weten?

2GetThere
Susanne Ten Doesschate-Boekelman, projectmanager
susanne@2gettherecoaching.nl
www.2gettherecoaching.nl
T: 06 2158 6596